ผู้ให้บริการโทรศัพท์ยอมลดค่าเชื่อมต่อลงเหลือ 45 สต.

ผู้ให้บริการโทรศัพท์ยอมลดค่าเชื่อมต่อลงเหลือ 45 สต.

ผู้ให้บริการโทรศัพท์ยอมลดค่าเชื่อมต่อลงเหลือ 45 สต.
ประชาชาติธุรกิจ

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้ให้บริการโทรศัพท์ยอมลดค่าเชื่อมต่อลงเหลือ 45 สต.

นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) เห็นชอบการเปิดข้อมูลจุดเชื่อมต่อระหว่างผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือตาม ประกาศการเชื่อมต่อโครงข่ายอินเตอร์คอนเนคชั่นชาร์จ (ค่าไอซี) โดยผู้ประกอบการโทรคมนาคมทั้ง 5 รายได้ให้ความร่วมมือที่จะใช้อัตราค่าไอซีที่ 45 สตางค์ต่อนาที เป็นอัตราเดียวกันทั้งระบบ ซึ่งจะส่งผลให้ค่าบริการโทรคมนาคมทั้งระบบปรับลดลงแน่


ทั้งนี้ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)  ขอขยายเวลาในการดำเนินการ  เนื่องจากเป็นรัฐวิสาหกิจที่ต้องทำตามขั้นตอนและระเบียบรัฐวิสาหกิจ และยังมีประเด็นข้อพิพาทกับคู่สัญญาสัมปทาน  หากสามารถสรุปความชัดเจนได้  คาดว่าผู้ประกอบการทุกรายจะใช้อัตราค่าไอซีที่ 45 สตางค์พร้อมกันในวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 จากปัจจุบันมีการใช้ค่าไอซีในอัตรา 1 บาทต่อนาที และ 50 สตางค์ต่อนาที นอกจากนี้  ยังมอบหมายให้สำนักงานไปศึกษาราคาอ้างอิงสำหรับการส่งข้อมูลความสั้น (เอสเอ็มเอส)  การส่งข้อความมัลติมีเดีย (เอ็มเอ็มเอส) เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีการกำหนดแต่อย่างใด

นายก่อกิจ กล่าวต่อว่า ที่ประชุมได้หยิบยกประเด็นการข้อเสนอการจัดเก็บค่ารักษาเลขหมายวันละ 1 บาทต่อเลขหมายของค่ายมือถือมาหารือ แต่ที่ประชุมยังไม่มีความเห็น  เนื่องจากเป็นการเสนอเรื่องโดยไม่มีการศึกษาวิเคราะห์รายละเอียด จึงมอบหมายให้สำนักงานไปศึกษาวิเคราะห์อย่างละเอียดว่าจะสามารถดำเนินการได้ หรือไม่ เนื่องจากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเลขหมายใหม่ กสทช.จัดเก็บในอัตรา 1 บาทต่อเดือน และการขอเลขหมายเพิ่มเติมในอัตราเลขหมายละ 2 บาทต่อเดือน ดังนั้น  หากค่ายมือถือจะจัดเก็บค่ารักษาเลขหมายในอัตรา 1 บาทต่อวันสำหรับเลขหมายที่ไม่มีการใช้งานต่อเนื่อง 30 วันนั้นจะเหมาะสมหรือไม่ จึงจำเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ