ThePhotoFixer

ThePhotoFixer

ThePhotoFixer
Digital Camera

สนับสนุนเนื้อหา

ThePhotoFixer

    คงไม่มีอะไรจะดีไปกว่าวันที่ท้องฟ้าโปร่งอากาศโล่งแจ่มใส แต่การบันทึกภาพภายใต้สภาพแสงแบบนี้อาจจะยากกว่าที่คุณคิด แสงแดดที่จัดจ้าก่อให้เกิดสภาพแสงที่มีความเปรียบต่างสูงและเงามืดที่ไม่สวยงาม ขณะที่การถ่ายภาพในวันที่ฟ้าปิดก็ทำให้ภาพดูหม่นหมองและไร้ชีวิตชีวา ด้วยเหตุนี้เอง การที่ Chris หวังที่จะถ่ายภาพชายของเขากลางแจ้งจึงเป็นสิ่งที่ท้าทายอย่างมาก เขาอาศัยอยู่ริมชายหาดอันเป็นสถานที่ๆ เหมาะแก่การถ่ายภาพเป็นอย่างยิ่ง แต่เขามีเวลาถ่ายภาพไม่มากนักและก็ไม่อยากจะขนอุปกรณ์ไปมากจนทำให้การทำงานขาดความต่อเนื่อง ดังนั้นเราจึงนัดพบ Chris และ Aiden ลูกชายของเขาที่ชายหาดใกล้บ้านในเมือง Southend เพื่อช่วยให้เขาสามารถแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับสภาพแสงและปรับปรุงทักษะการถ่ายภาพบุคคลของเขา

ขอบคุณเนื้อหา และภาพประกอบ