กสทช.ประสานบริษัทนำเข้า ส่ง iPhone5 เข้าแล็ปสิงคโปร์หาสาเหตุระเบิด

กสทช.ประสานบริษัทนำเข้า ส่ง iPhone5 เข้าแล็ปสิงคโปร์หาสาเหตุระเบิด

กสทช.ประสานบริษัทนำเข้า ส่ง iPhone5 เข้าแล็ปสิงคโปร์หาสาเหตุระเบิด
ประชาชาติธุรกิจ

สนับสนุนเนื้อหา

กสทช.ประสานบริษัทนำเข้า ส่ง iPhone5 เข้าแล็ปสิงคโปร์หาสาเหตุระเบิด

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีมีเครื่อง iPhone5 ระเบิด ขณะที่เจ้าของกำลังโทรออก ว่า ก่อนหน้านี้ทาง กสทช. ได้ประสานกับบริษัท แอปเปิ้ล เซาท์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทนำเข้า ให้ส่งโทรศัพท์เครื่องที่ระเบิดมาตรวจสอบ แต่พบว่า การตรวจสอบต้องใช้อุปกรณ์พิเศษ

และเมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2556 ทางบริษัทฯ ได้ ขอให้ กสทช. นำส่ง iPhone 5 เครื่องที่มีปัญหาให้ทางบริษัทเพื่อจะส่งเครื่องไปตรวจสอบที่บริษัท Exponent ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาอิสระที่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคในการตรวจสอบโทรศัพท์มือถือและมีห้องทดลองที่ทันสมัยได้มาตรฐาน โดยทางบริษัทจะส่งรายงานผลการตรวจสอบแก่สำนักงาน กสทช. โดยเร็ว

นอกจากนี้ในส่วนของ บริษัท บริษัท ไวร์เลส ดีไวซ์ ซัพพลาย จำกัด หรือ WDS ซึ่งเป็นผู้สั่งโทรศัพท์จากบริษัท แอปเปิ้ล เซาท์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทผู้นำเข้า) มาจำหน่าย ก็มีสัญญาตกลงว่ากรณีที่เครื่องโทรศัพท์มีปัญหาทาง WDS จะต้องส่งเครื่องให้ทางบริษัท แอปเปิ้ล เซาท์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด จากนั้นทางบริษัท แอปเปิ้ล เซาท์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัดจะส่งโทรศัพท์เครื่องที่มีปัญหาไปตรวจสอบ ณ แล็ปกลางที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับกัน ซึ่งในกรณีนี้คาดว่าจะเป็นห้องแล็ปที่สิงคโปร์

เลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า เรื่องนี้ทางสำนักงาน ฯ พยายามเร่งดำเนินการเพื่อให้ได้ข้อสรุปถึงสาเหตุของการระเบิด และทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องมีการเยียวยาผู้บริโภคที่ประสบเหตุโดยสำนักงาน กสทช. จะเป็นคนกลางในการเจรจากับ WDS และบริษัท แอปเปิ้ล เซาท์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด กับผู้บริโภคเจ้าของโทรศัพท์เครื่องที่มีปัญหา ซึ่งหากตกลงกันได้ขั้นตอนต่างๆ ก็จะยุติ หากตกลงกันไม่ได้ก็จะเข้าสู่กระบวนการฟ้องร้องต่อไป สำนักงาน กสทช. ถือเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากปัจจุบันมีผู้บริโภคใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ยี่ห้อดังกล่าวเป็นจำนวนมาก และปัญหานี้ถือเป็นเรื่องอันตรายที่เกี่ยวกับผู้บริโภคโดยตรง สำนักงานฯ ขอเรียนว่า หากเกิดกรณีเช่นนี้ขึ้นอีกขอให้เจ้าของเครื่องแจ้งปัญหามาที่ Call Center 1200 ของสำนักงาน กสทช. พร้อมทั้งส่งเครื่องพร้อมอุปกรณ์มาให้ตรวจสอบ หรือหากเจ้าของเครื่องได้แจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ก็ขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจส่งเครื่องมายังสำนักงาน กสทช. เพื่อตรวจสอบ และสำนักงาน กสทช. จะได้ดำเนินการกับปัญหาดังกล่าวตามอำนาจหน้าที่ตามบทบัญญัติของกฎหมายที่ให้อำนาจสำนักงาน กสทช. ดำเนินการ