Digital Camera ประจำเดือน August 2012

Digital Camera ประจำเดือน August 2012

Digital Camera ประจำเดือน August 2012
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

Digital Camera ประจำเดือน August 2012

พบกับคำแนะนำที่มีประโยชน์ในการเตรียมความพร้อมก่อนการออกจากบ้าน เพื่อสร้างสรรค์ภาพถ่ายให้สวยงามได้ตามความตั้งใจ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจเช็คกล้อง และอุปกรณ์ต่างๆ เทคนิคและเคล็ดลับในการถ่ายภาพที่ควรรู้ไปจนถึงวิธีการปรับแต่งและจัดการกับภาพถ่ายอย่างถูกวิธี เพื่อให้ง่ายต่อการถ่ายภาพและมาใช้งานอีกครั้ง

พลาดไม่ได้กับคอลัมน์ The Digital Camera Travel ซึ่งเป็นคอลัมน์ใหม่ล่าสุดของเราซึ่งได้รับเกียรติจากคุณสงกรานต์ วีระพงษ์ ช่างภาพมืออาชีพฝีมือเยี่ยมมาถ่ายทอดประสบการณ์อันน่าประทับใจจากการเดินทางถ่ายภาพที่มาพร้อมภาพประกอบที่สวยงามและเคล็ดลับการถ่ายภาพที่น่าสนใจ

ขอบคุณเนื้อหา และภาพประกอบ

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook