ลดปริมาณ Noise เฉพาะส่วนที่ต้องการ

ลดปริมาณ Noise เฉพาะส่วนที่ต้องการ

ลดปริมาณ Noise เฉพาะส่วนที่ต้องการ
Digital Camera

สนับสนุนเนื้อหา

ลดปริมาณ Noise เฉพาะส่วนที่ต้องการ

George Cairns แสดงวิธีการควบคุมปริมาณ Noise ที่ไม่พึงประสงค์ด้วยเทคนิคที่ให้คุณภาพสูงสุด

ขอบคุณเนื้อหา และภาพประกอบ