กสทช. ประสานเอไอเอส ขอตรวจเครื่องไอโฟน5 ที่ระเบิด

กสทช. ประสานเอไอเอส ขอตรวจเครื่องไอโฟน5 ที่ระเบิด
ประชาชาติธุรกิจ

สนับสนุนเนื้อหา

กสทช. ประสานเอไอเอส ขอตรวจเครื่องไอโฟน5 ที่ระเบิด

นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) กล่าวถึงกรณีที่มีผู้ใช้งาน ไอโฟน5 แล้วเกิดระเบิด โดยระบุว่า ก่อนที่จะมีการวางจำหน่าย ทางบริษัท แอปเปิ้ล เซาท์ เอเชีย(ประเทศไทย) จำกัด ได้เป็นผู้ยื่นขอตรวจสอบและรับรองเครื่องมาโดยส่งเอกสารหลักฐานในการขออนุญาตนำเข้าและวางจำหน่าย  ซึ่งในการขออนุญาตได้แนบสำเนารายงานผลการทดสอบจากหน่วยงานทดสอบของสหรัฐอเมริกา สำนาใบรับรองระบบงานของห้องปฏิบัติการ ตามประกาศ กทช. ว่าด้วยมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคมลูกข่ายในกิจการเคลื่อนที่ทางบก ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบรังผึ้ง(cellular) ซึ่งใช้เทคโนโลยี IMT-2000 CDMA Direct Spread (WCDMA)  โดยได้ใบรับรองเครื่องโทรคมนาคมฯ เลขที่ B38381-12

 

ทางสำนักงาน กสทช. จึงได้ประสานกับทาง บมจ.แอดวานซ์ อินโฟว์ เซอร์วิส (เอไอเอส) ที่เป็นผู้จำหน่ายเครื่องดังกล่าวและเจ้าของเครื่องไอโฟนที่มีปัญหา เพื่อนำเครื่องพร้อมแบตเตอรรี่ ส่งมาให้สำนักงาน กสทช. ตรวจสอบถึงสาเหตุการระเบิด เมื่อได้ข้อยุติจะแจ้งข้อมูลกับสาธารณะต่อไป