สร้างเอฟเฟ็คท์เส้นแสง

สร้างเอฟเฟ็คท์เส้นแสง

สร้างเอฟเฟ็คท์เส้นแสง
Digital Camera

สนับสนุนเนื้อหา

สร้างเอฟเฟ็คท์เส้นแสง

ดวงดาวสุดตระการตา Chris Rutter จะแนะนำวิธีการจำลองภาพถ่ายที่ใช้ค่าเปิดรับแสง เป็นเวลานานเพื่อบันทึกในยามค่ำคืนด้วย Photoshop Elements

ขอบคุณเนื้อหา และภาพประกอบ