กระทรวงการคลังส่งหนังสือด่วนที่สุดถึง กสทช. ชี้ประมูล 3G "ฮั้วประมูลชัดเจน"

กระทรวงการคลังส่งหนังสือด่วนที่สุดถึง กสทช. ชี้ประมูล 3G "ฮั้วประมูลชัดเจน"
Blognone

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงการคลังส่งหนังสือด่วนที่สุดถึง กสทช. ชี้ประมูล 3G "ฮั้วประมูลชัดเจน"

ข่าวเด่นวันนี้ - บอร์ด กทค. เพิ่งจะลงความเห็นรับรองการประมูล 3G ไปได้ยังไม่ทันข้ามวัน กระทรวงการคลัง โดยคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กรมบัญชีกลาง หรือ กวพ.อ ได้ทำหนังสือ "ด่วนที่สุด" ที่ กค (กพวอ) 0421.3/42301 ลงวันที่ 18 ต.ค. 2555 ส่งตรงถึงประธาน กสทช. (พล.อ.อ.ธเรศ ปุณศรี) โดยชี้ว่าการประมูลคลื่นความถี่ 3G เมื่อวันที่ 16 ตุลาคมที่ผ่านมา มีการฮั้วประมูลกันอย่างชัดเจน

โดยกวพ.อได้ลงความเห็นว่าการประมูลใบอนุญาต 3G ดังกล่าว ที่มีการแบ่งคลื่นความถี่ออกเป็น 9 สล็อต ซึ่งกำหนดให้ผู้เข้าประมูล 1 ราย ต้องยื่นข้อเสนอ 3 สล็อต ผลปรากฏว่า ได้ผู้ชนะการประมูลซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านการสื่อสารรายใหญ่ๆ ในประเทศ 3 ราย ที่ประมูลได้คลื่นความถี่ 3 สล็อตเท่ากัน เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าการประมูลนั้นมีการเสนอราคาน้อยครั้งมากเมื่อเทียบ กับระยะเวลาการประมูล (ตามกำหนดจะเริ่ม 10.00 น. จบ 21.00 น. แต่ประมูลจริง 16.00 น. ก็จบแล้ว) และคลื่นความถี่ที่ประมูลมีจำนวนพอดีกับผู้เสนอราคาที่สามารถจัดสรรได้รายละ 3 สล็อต จึงถือได้ว่าการประมูลดังกล่าวไม่มีการแข่งขันราคาอย่างแท้จริงตามเจตนารมณ์ ของการประมูลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า การกระทำของ กสทช. เมื่อวันก่อนนั้น ส่อเค้าให้เห็นถึงการสมยอมราคากันอย่างชัดเจน ซึ่งอาจจะผิดพรบ. ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 (ฮั้วประมูล) ได้ และอาจส่งผลเสียให้รัฐต้องเสียรายได้เป็นจำนวนมากครับ

ทั้งนี้หนังสือดังกล่าวลงนามท้ายโดย น.ส.สุภา ปิยะจิตติ รองปลัดกระทรวงการคลัง ปฏิบัติหน้าที่แทนปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครับ แน่นอนว่าหนังสือเพิ่งจะส่งไป ความเห็นจาก กสทช. จึงยังไม่มี ดังนั้นพรุ่งนี้น่าจะทราบความคืบหน้าของกรณีนี้ครับ

ที่มา - สำนักข่าวอิศรา

ขอบคุณเนื้อหา และภาพประกอบ
บทความโดย: