Samsung, HTC และ Motorola เป็น Top3 มือถือแอนดรอยด์ในประเทศจีน

Samsung, HTC และ Motorola เป็น Top3 มือถือแอนดรอยด์ในประเทศจีน

Samsung, HTC และ Motorola เป็น Top3 มือถือแอนดรอยด์ในประเทศจีน
S! Hitech

สนับสนุนเนื้อหา

Samsung, HTC และ Motorola เป็น Top3 มือถือแอนดรอยด์ในประเทศจีน

[27-สิงหาคม-2555] จากการประเมิณและวิเคราะห์ของจีนแล้ว Samsung เป็นมือถือที่ผลิตระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์อันดับ 1 โดยสร้างมือถือที่เป็นระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ถึง 23.8

โดยตามมาด้วย Motorola ที่ผลิตมือถือที่เป็นระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์คิดเป็นร้อยล่ะ 18.5 และตามมาด้วย Motorola ที่สร้างมือถือที่เป็นระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ร้อยละ 8 ต่อปี

โดยมือถือแอนดรอยด์ที่เป็นที่นิยมในประเทศจีนได้แก่ Samsung Galaxy Ace ซึ่งมีผู้ใช้คิดเป็นเปอร์เซนต์ละ 4.11 และตามมาด้วย Motorola Defy ด้วย 3.12 เปอร์เซนต์ ซึ่งตอนนี้ประเทศจีนได้เป็นตลาดสมาทโฟนที่ใหญ่ที่สุดในการส่งออกเมื่อปีที่แล้ว ก่อนที่จะเกิบโตและเป็นที่รู้จักทั้งทั่วโลก

ที่มา: micgadget.com