Facebook เริ่ม"ลบภาพ"ที่คุณลบแล้ว?

Facebook เริ่ม"ลบภาพ"ที่คุณลบแล้ว?

Facebook เริ่ม"ลบภาพ"ที่คุณลบแล้ว?
Arip

สนับสนุนเนื้อหา

Facebook เริ่ม"ลบภาพ"ที่คุณลบแล้ว?

Facebook - หากเป็นไปตามที่แหล่งข่าวอ้าง เฟซบุ๊ก (Facebook) จะเริ่ม"ลบภาพ"ของผู้ใช้ที่ลบแล้ว (deleted photo) ออกจากเซิร์ฟเวอร์ของทางบริษัทจริงๆ สักที เนื่องจากก่อนหน้านี้ ภาพที่ผู้ใช้ลบแล้วความจริงมันจะยังค้างอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ของเฟซบุ๊ก โดยล่าสุดภาพที่ลบจะถูกเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ก่อนเป็นระยะเวลาหนึ่งก่อนจะ ถูกลบออกไป
"ลบภาพ"ของผู้ใช้ที่ลบแล้ว (deleted photo)

ใน ขณะที่เฟซบุ๊กยังคงเก็บภาพที่ลบแล้วของผู้ใช้ไว้บนเซิร์ฟเวอร์ โดยไม่ยอมลบออกไปสักที (ยกเว้นรายงานที่แหล่งข่าวอ้างเป็นจริง และเฟซบุ๊กออกมาประกาศนโยบายดังกล่าว) แต่ถ้าเป็นอินสตาแกรม ตัวแทนของเว็บไซต์ระบุว่า พวกเขาจะลบภาพที่ผู้ใช้ลบแล้วออกจาเซิรืฟเวอร์หลังจากผ่านไป 24 ชั่วโมง เรียกได้ว่า คุณจะไม่สามารถพบภาพที่ลบแล้วบนลิงค์ใดๆ ที่เข้าไปยังเซิรืฟเวอร์คอนเท็นต์ของอินสตาแกรมภายใน 24 ชั่วโมง แต่ไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊ก หรืออินสตาแกรม ภาพที่คุณไม่อยากเปิดเผยคงถูก copy ออกไปจากเว็บไซต์ และแพร่กระจายไปถึงไหนต่อไหนแล้ว ก่อนที่มันจะถูกลบออกจากเซิร์ฟเวอร์จริงๆ เอาเป็นว่า ถ้าภาพใดที่จะโพสต์ขึ้นไปแล้วสุ่มเสี่ยงต่อชื่อเสียง หรือความเป็นส่วนตัวก็คิดอีกสักรอบก่อนโพสต์ก็แล้วนะครับ