SF กิจกรรม DAILY DEPOT คลังสรรพาวุธประจำวัน

SF กิจกรรม DAILY DEPOT คลังสรรพาวุธประจำวัน
S! Game

สนับสนุนเนื้อหา

Special ForceSpecial Force


DAILY DEPOT
คลังสรรพาวุธประจำวัน เกม Special Force จัดกิจกรรมสุดเฟี้ยวรายวัน เอาใจพลทหารนักเติม ชอบลุ้นง่ายๆ เพียง Login เข้าระบบ member และเลือกเมนู Daily Depot เพื่อลุ้นไอเทมประจำวันของแต่ละไอดี แล้วเติมเงินให้ครบ 50 บาทขึ้นไปรับฟรีทันทีไอเทมประจำวันนั้นๆ ของแต่ละไอดีไปเลย ห้ามพลาด 16-31 มีนาคมนี้เท่านั้น ตารางของรางวัล

 
Special ForceSpecial Force

ไอเทมประจำวันกว่า 80 แบบ   วิธีการร่วมสนุก Daily Depot 

Special ForceSpecial Force

 เข้าสู่หน้า member.sf.in.th1.     ทำการ Login เข้าสู่ระบบโดยใช้ SF ID หรือ Facebook ID หรือ GG Passport ID2.     เลือกเมนู Daily Depot

Special ForceSpecial Force

 หน้า Daily Depot เมื่อเข้าหน้านี้ ระบบจะทำการสุ่มไอเทมประจำวันให้ผู้เล่นแต่ละไอดี ไอดีละ 1 ครั้งและจะมีเวลาอยู่24 ชม. หรือตั้งแต่เวลา 00.01 - 23.59น. ของวันนั้นๆ (เพื่อ ไม่ให้เป็นการเสียผลประโยชน์ ผู้เล่นควรร่วมสนุกให้เสร็จก่อนเวลากำหนด 5-10 นาที เพื่อกรณีเวลาคอมฯ ของผู้เล่นไม่ตรงกับเวลาของเซิฟเวอร์)1.     ไอเทมประจำวันนั้นๆ จะเวลาอยู่ได้แค่ 24 ชม. เท่านั้น เริ่มนับตั้งแต่ 00.01-23.59 ของแต่ละวัน2.     ไอเทมประจำวันที่ระบบสุ่มขึ้นมาให้แต่ละไอดีของผู้เล่น3.     สถานะการเติมเงินประจำวันนั้นๆ ของแต่ละไอดี

Special ForceSpecial Force

 เมื่อเติมเงินครบ 50 บาทขึ้นไปภายในวันนั้นๆ แล้ว1.     สถานะจะแจ้งว่าเติมครบ 50/50 บาทของวันนั้นๆ เรียบร้อยแล้ว (แม้ว่าวันนั้นผู้เล่นจะเติมเงินไป 90, 300, 500, 1000, บาทก็ตาม)2.     ปุ่มกดรับไอเทม เมื่อกดรับไอเทม ระบบจะทำการแอดเข้าตัวผู้เล่นโดยอัตโนมัติ และผู้ควรกดภายใน 24 ชม. ของแต่ละวัน3.     กดเพื่อเข้าสู่ระบบเติมเงิน 

Special ForceSpecial Force

เมื่อ รับไอเทมประจำวันนั้นๆ ไปแล้ว สถานะจะขึ้นว่าไอดีนั้นๆ ของผู้เล่นได้รับไอเทมไปแล้ว ถือเป็นอันสิ้นสุดของการรับไอเทมประจำวันนั้นๆ เงื่อนไขและข้อกำหนดกิจกรรม Daily Depot1.     ผู้เล่นที่สามารถร่วมกิจรรมได้ต้องสร้างหรือมีตัวละคร SF ในไอดีๆ นั้นๆ ก่อน2.     หนึ่งไอดีสามารถร่วมกิจกรรม Daily Depot ได้วันละ 1 ครั้งเท่านั้น3.     ระยะเวลาของกิจกรรม 16-31 มีนาคม 2558 เท่านั้น4.     ไอเทมประจำวันของแต่ละไอดี จะมีเวลาอยู่แค่ 24 ชม. หรือตั้งแต่เวลา 00.01-23.59 ของแต่ละวันนั้นๆ เท่านั้น5.     ผู้ เล่นต้องเติมเงินตั้งแต่ 50 บาทขึ้นไปเพื่อรับสิทธิ์ในการกดรับไอเทมประจำวันนั้นๆ (แม้ว่าผู้เล่นจะเติมเงิน 90, 300, 500, 1000 บาท ในวันนั้นๆ ก็ตาม)6.     ผู้เล่นต้องเติมเงินและกดรับไอเทม ภายในเวลาที่เหลืออยู่ของไอเทมประจำวันนั้นๆ ไม่สามารถเก็บไอเทมไว้กดรับภายหลังวันนั้นๆ ได้7.     ทีม งานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไอเทมรางวัลประจำวันของแต่ละไอดี หรือชดเชยไอเทมให้ผู้เล่น ในกรณีที่ผู้เล่นเติมเงินครบกำหนดแล้วแต่ไม่ได้กดรับไอเทมประจำวันนั้นๆ ทีมงานจะถือว่าผู้เล่นสละสิทธิ์ทันที8.     ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียดและข้อกำหนดต่างๆ ของกิจกรรมนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า9.     การตัดสินของทีมงานถือเป็นสิ้นสุด