เกมส์ยิงสนุกเกอร์

เกมส์ยิงสนุกเกอร์
Falseโดย ;

เกมส์กีฬา เกมส์สนุกเกอร์กมสสนุกเกอร์ เกมส์ billiard blitz pool skool  ยิงลูกสนุกเกอร์ที่อยู่บนโต๊ะให้หมดโดยยิงตามลำดับตัวเลขของแต่ละลูก