Golden Ninja

Golden Ninja
Falseโดย ;

เกมส์ต่อสู้ เกมต่อสู้ เกมส์นินจา เกมส์ Golden Ninja ต่อสู้และยึดครองสำนักต่างๆ โดยเราเป็นกองทัพนินจาฝ่ายเหลือง (ธงของเราสีเหลือง) จะต้องไปต่อสู้กับนินจาฝ่ายแดง (ธงสีแดง) เพื่อยึดสำนักต่างๆมาเป็นของเราให้หมด