เกมส์ทำซูชิ Sushi Grand Prix

เกมส์ทำซูชิ Sushi Grand Prix
Falseโดย ;

เกมส์ทำอาหาร เกมส์ทำซูชิ ร่วมเข้าการแข่งขันแข่งทำข้าวปั้นซูชิ หรือ Sushi Grand Prix โดยใช้เวลาทำให้เสร็จทุกหน้าในเวลาที่กำหนด