Memory Treat

Memory Treat
Falseโดย ;

เกมส์ทดสอบความจำ หนูน้อยต้องการของทานเล่น แต่อยากให้เพื่อนๆ ช่วยกันจำตำแหน่งของกินพวกนี้หน่อยว่ามันอยู่ตรงไหนบ้าง