มหานครวิลล์เชิญชาวพุทธร่วมทำกิจกรรม มาฆบูชา สาธุ!!

S! Game

สนับสนุนเนื้อหา

มหานครวิลล์เชิญชาวพุทธร่วมทำกิจกรรม มาฆบูชา สาธุ!!

มาฆบูชา เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาวันแรกของแต่ละปี ซึ่งปกติจะตรงกับวันเพ็ญ 15 ค่ำเดือน 3 แต่เนื่องจากปีนี้ เป็นปีอธิกมาส ที่เดือนกุมภาพันธ์มี 29 วัน ทำให้วันมาฆบูชาของปีนี้ตรงกับวันเพ็ญ 15 ค่ำเดือน 4 ก็คือวันที่ 7 มีนาคม 2555 นี้นั่นเอง (ปกติวันมาฆบูชาจะอยู่ในเดือนกุมภาพันธ์ แต่ปีนี้เลื่อนมาเป็นในเดือนมีนาคม) วันมาฆบูชามีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "วันจาตุรงคสันนิบาต" เพราะเป็นวันที่พระพุทธองค์ทรงประทานหลักโอวาทปาฏิโมกข์ แก่พระอรหันตสาวกทั้ง 1,250 ที่มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย ส่วนกิจกรรมของชาวพุทธศาสนิกชนในวันมาฆบูชา ก็มีหลากหลายทั้งพิธีตักบาตรครั้งใหญ่ การฟังธรรม และการเวียนเทียน แต่นอกจากกิจกรรมทำบุญในชีวิตจริงแล้ว เราก็มีกิจกรรมในเกมมหานครวิลล์ให้ด้วยเช่นกัน การทำเควสต์ มาฆบูชา สาธุ!! ขั้นแรก! คลิกที่ไอคอนหน้าเณรน้อยที่ด้านขวาของเกมมหานครวิลล์ เพื่อเริ่มเควสต์ขั้นแรก หน้าที่ของท่านเจ้าเมืองในกิจกรรมวันมาฆบูชาขั้นแรกก็คือ จะต้องสร้างวัด ผลิตดอกไม้ ธูป เทียน เพื่อนำไปทำเป็นเครื่องบูชา ทำบุญให้กับวัดต่างๆต่อไป

- เริ่มจากการสร้างวัดอรุณราชวรารามเสียก่อน ในราคา 250,000 เหรียญ (ถึงจะแพง แต่ผลตอบแทนคุ้มอยู่นะ) จะสร้างกี่แห่งก็ได้ แต่ต้องอย่างน้อยหนึ่งแห่ง

- สร้าง โรงงานเครื่องสังฆภัณฑ์ ในราคา 100,000 เหรียญ สร้างอย่างน้อยหนึ่งแห่งเช่นกัน แต่ถ้าสร้างเยอะ ก็จะยิ่งผลิตได้ไวขึ้น

- หลังจากสร้างโรงงานเสร็จแล้ว ให้คลิกเลือก "การผลิตสินค้า" แล้วเลือกผลิต ดอกไม้ ธูป และเทียน ให้ได้อย่างละ 1,250 ชิ้น

- เมื่อทำเสร็จครบแล้วก็จะได้รับ เครื่องบูชา จำนวน 10 ชิ้น เป็นรางวัล

การทำเควสต์ มาฆบูชา สาธุ!! ขั้นสอง !! ภารกิจเควสต์มาฆบูชากับเณรน้อยยังไม่จบ หลังจากที่เสร็จเควสต์ขั้นแรกแล้ว ให้เราคลิกไอคอนเณรน้อยอีกครั้ง คราวนี้ท่านจะให้เราทำบุญโดยการนำเอาเครื่องบูชาที่เราได้มา ไปทำบุญเวียนเทียนให้กับวัดต่างๆ ในเมืองของเพื่อนๆ ให้ได้ทั้งหมด 20 ครั้ง โดยจะนำไปเวียนเทียนวัดไหนก็ได้ ที่เป็นวัด ไม่ว่าจะเป็นวัดอรุณราชวราราม วัดโพธิ์ วัดสระเกศ ฯลฯ ก็ได้หมด สามารถทำบุญเวียนเทียนซ้ำวัดเดิม ในเมืองเพื่อนคนเดิมก็ได้ ไม่ว่ากัน

นำเครื่องบูชาไปเวียนเทียนที่ วัดอรุณราชวราราม เท่านั้น

เมื่อครบ 20 ครั้งแล้ว ก็ถือว่าเสร็จภารกิจเควสต์ขั้นสอง รับไปเลยทันที "พุทธมณฑล" สถานที่สำคัญทางพุทธศาสนาของไทย

สำหรับเพื่อนๆที่โดนคนนำเครื่องบูชามาทำบุญเวียนเทียนที่วัด ก็อย่าลืมช่วย อนุโมทนา สาธุ! ให้ด้วยล่ะ

เพื่อนคนต่อๆไป จะได้นำเครื่องบูชามาโจมตี เอ๊ย! มาทำบุญเวียนเทียนต่อ ราคาค่า อนุโมทนา สาธุ! ก็แค่ 4,500 เหรียญเอง จิ๊บๆ