ตารางเกมออกของ New Era Interactive Media [PR]

S! Game

สนับสนุนเนื้อหา

New Era Interactive Media Game List

Personal Computer (PC หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล) Game List

Console (เครื่องเล่นเกมที่ต่อเล่นกับเครื่องรับโทรทัศน์) Game List

Handheld (เครื่องเล่นเกมพกพาที่มีหน้าจอแสดงผลในตัว) Game List

ทีมงาน New Era Interactive Media