Lineage 2 Chronicle 5: Oath of Blood [Official Preview]

S! Game

สนับสนุนเนื้อหา

Chronicle 5: Oath of Blood การเปลี่ยนแปลงใน Chronicle 5: Oath of Blood นั้นแบ่งออกเป็นหลายๆ ส่วนด้วยกัน โดยรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงในคราวนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงหลักใหญ่ๆ ทั้งหมดอยู่ 16 ส่วนด้วยกัน ดังนี้ 1.ตัวละคร - ใน C5 มีการปรับเลเวลให้สูงมากถึงเลเวล 80 (จาก Chronicle 4 ที่มีสูงสุดแค่เลเวล 78) และสำหรับอาชีพสำรองก็เช่นกัน สามารถทำเลเวลได้สูงสุดที่ 80 จากนั้นสามารถเปลี่ยนอาชีพครั้งที่ 3 แล้วเปลี่ยนเป็นผู้ทรงเกียรติได้ แต่ตัวละครที่จะเป็นวีรบุรุษได้จะต้องเป็นอาชีพหลักเท่านั้น. - ตัวละครที่เลเวลไม่ถึง 40 จะมีความเร็วในการฟื้นฟูค่า HP ขณะที่นั่งพักสูงขึ้นมาก ตัวละครใน Lineage 2 Chronicle 5: Oath of Blood

2.ระบบแคลน - มีการเพิ่มเลเวลของแคลนจากเลเวล 5 เป็นเลเวล 8 - เมื่อเลเวลแคลนสูงขึ้นก็สามารถแยก โดยแตกเป็นชั้นสำนัก, หน่วยอารักขา และกองอัศวิน ตามลำดับ เพื่อรับสมาชิกเพิ่มขึ้นได้ ทำให้สามารถรองรับสมาชิกได้ถึง 140 คน จาก 40 คน - การเพิ่มเลเวลของแคลน จะเพิ่มได้จากค่าเลื่องชื่อของแคลน (ค่าชื่อเสียงของแคลน) ซึ่งจะเพิ่มโดยหัวแคลน และสามารถใช้ค่าเลื่องชื่อของแคลนซื้อไอเทม ระดับ A เซ็ตชุดป้องกันอาเพลลา - และอื่นๆ อีกมากมาย 3.ระบบฮีโร่ที่สมบูรณ์มากขึ้น 4.มีปราสาทเพิ่มขึ้น ได้แก่ ปราสาทรูน และปราสาทชูตต์การ์ต แผนที่ของโลก Lineage 2 Chronicle 5: Oath of Blood ภาพใหญ่นะระวังด้วย

5.ระบบการ PvP ที่สมบูรณ์มากขึ้น โดยมีการเพิ่มทักษะใหม่ให้กับแต่ละอาชีพให้ PvP กันอย่างสมดุลย์ 6.การเทเลพอร์ท - ตามเมืองเริ่มต้นได้มีจุดเทเลพอร์ทเพิ่มขึ้นสำหรับผู้เล่นใหม่และตัวละครที่เลเวลน้อย เพื่อให้สามารถเดินทางไปยังพื้นที่รอบๆ เมืองเริ่มต้นได้ ทำให้สามารถเก็บเลเวลได้ง่ายขึ้น โดยผู้เล่นจะสามารถเคลื่อนที่ไปยังพื้นที่รอบๆเมืองเริ่มต้นได้โดยการใช้ เครื่องหมายนักเดินทาง ซึ่งจะได้รับจากการดำเนินเควส - การเทเลพอร์ทแบบสายตรงไปยังหมู่บ้านปราสาทต่างๆได้ถูกเพิ่มขึ้นในรายการเทเลพอร์ท ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายสูง - ค่าเทเลพอร์ทของบางสถานที่ได้ถูกปรับขึ้นตามเลเวลของพื้นที่ล่า ดังนั้นการเทเลพอร์ทไปยังพื้นที่ล่าของเมืองเริ่มต้นจึงถูกกว่าการไปพื้นที่ล่าของหมู่บ้านปราสาทต่างๆ 7.มีดันเจี้ยนเพิ่มมากขึ้น ในพื้นแผ่นดินแถบอาณาเขตชูตต์การ์ต, อาณาเขตรูน, หมู่บ้านออร์ค และหมู่บ้านดวอร์ฟ ภาพตัวอย่างดันเจี้ยนใหม่ๆ

1) อาณาเขตรูน เพิ่มดันเจี้ยนที่อาณาเขตรูนอีก 3 ที่ 1. วิหารนอกรีต วิหารนอกรีตที่ตั้งอยู่ในอาณาบริเวณของหมู่บ้านปราสาทรูนนั้น เป็นสถานที่บูชา ทรีออล 1 ใน 4 ของปีศาจที่ชาวรูนนับถือกันมาแต่โบราณ คนในราชวงค์รูนไดสร้างวิหารสำหรับสักการะทรียอลขึ้นภายใต้หมู่บ้านปราสาทรูน ผู้ที่จะสามารถผ่านเข้าไปภายในบริเวณนี้ได้ จะต้องอยู่ในลัทธิบูชาทรียอล หรือสาบานเข้าร่วมกับพวกนอกรีตเท่านั้น จึงจะสามารถผ่านเข้าไปได้ มอนสเตอร์ที่ปรากฏตัวในบริเวณนี้มีเลเวล 80-87 หรือจะอธิบายง่ายๆ ว่า วิหารแห่งนี้เป็น 1 ในเขตที่มีมอนสเตอร์ระดับสูงอาศัยอยู่ 2. รังสตาคาโท ตำแหน่งด้านขวาของหนองโหยหวน ซึ่งเป็นเขตอาศัยของพวกสตาคาโตจะเป็นดันเจี้ยนที่อาศัยของ ราชินีสตาคาโท และดันเจี้ยนแห่งนี้ยังเป็นสถานที่เติบโตของพวกสตาคาโตระดับสูง ราชวงค์, นักรบและขุนนางต่างๆ อีกด้วยมอนสเตอร์ที่ปรากฏตัวในบริเวณนี้มีเลเวล 72-80 และคาดการว่าพื้นที่นี้จะมีรูปแบบการสู้รบใหม่ๆ เกิดขึ้นอีกด้วย 3. อารามเงียบ อารามเงียบที่อยู่ทางด้านขวาของหุบเขานักบุญเป็นเขตดันเจี้ยนที่ถูกปรับปรุงมาจากโครงสร้างของวิหารนอกรีต ถูกสร้างขึ้นโดยผู้นับถือไอฮัทซาท อารามแห่งนี้ มีทางเข้าออก 2 ทาง พื้นที่ของอารามแห่งนี้ตั้งอยู่ในอาณาเขตของโกดาดและรูน ดังนั้นจึงสามารถเข้าออกอารามแห่งนี้ได้จากทั้ง 2 เมือง มอนสเตอร์ที่ปรากฏตัวในบริเวณนี้มีเลเวล 80-87 วิหารแห่งนี้เป็น 1 ในเขตที่มีมอนสเตอร์ระดับสูงอาศัยอยู่ 2) อาณาเขตชูตต์การ์ต เพิ่มดันเจี้ยนที่อาณาเขตชูตต์การ์ตอีก 6 ที่ 1. วงกตเหมันต์ วงกตเหมันต์ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของปราสาทชูตต์การ์ต เป็นสนามล่าที่เป็นพื้นที่ของหุบเหวเสียส่วนใหญ่ มีลำธารน้ำที่คล้ายกับเขาวงกต เชื่อมต่อไปถึง ปราสาทราชินีน้ำแข็ง ได้ สามารถล่ามอนสเตอร์ได้ทั้งแบบเดี่ยว และแบบปาตี้ มอนสเตอร์ที่ปรากฏตัวในบริเวณนี้มีเลเวล 53-63 กระจายกันอยู่ทั่วๆ ไป 2. แหล่งรวมวิญญาณร้าย แหล่งรวมวิญญาณร้ายที่อยู่ทางทิศใต้ของปราสาทชูตต์การ์ตนั้น เป็นแหล่งพื้นที่ที่ รักนาออร์ค นำอำนาจเวทมนตร์ของบารังคา มาผสมกับพลังวิญญาณร้าย และแมลงต่างๆ เพื่อเป็นเครื่องมือในการกระจายอำนาจของตน เหมาะกับการล่าทั้งแบบเดี่ยว และแบบปาตี้ มอนสเตอร์ที่ปรากฏตัวในบริเวณนี้มีเลเวล 40-50 กระจายกันอยู่ทั่วๆ ไป 3. ทุ่งลานโจร ทุ่งลานโจรที่อยู่ด้านตะวันออกของปราสาทชูตต์การ์ตนั้น เป็นพื้นที่ที่เชื่อมต่อทางรถไฟจากหมู่บ้านดวอร์ฟไปจนถึงหมู่บ้านปราสาทชูตต์การ์ต จึงถือได้ว่า พื้นที่ในเขตนี้เป็นพื้นที่คมนาคมที่ค่อนข้างสำคัญมากเลยที่เดียว และเป็นเขตที่พ่อค้าดวอร์ฟจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าเป็นอย่างมากมอนสเตอร์ที่ปรากฏตัวในบริเวณนี้มีเลเวล 30-40 กระจายกันอยู่ทั่วๆ ไป 4. ปราสาทราชินีน้ำแข็ง ปราสาทราชินีน้ำแข็งที่อยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ของปราสาทชูตต์การ์ตนั้น สามารถเข้าออกโดยผ่านจากเขตวงกตเหมันต์ได้ เพื่อเข้าสู่พื้นที่นี้ ตัวละครและสมาชิกในปาตี้ จะต้องดำเนินเควสเพื่อเป็นเจ้าของ เลือดสีเงิน 10อัน การเข้าสู่สนามล่าแห่งนี้ จะเป็นแบบจำกัดระยะเวลา คือ ปาตี้ 1 ปาตี้เท่านั้นที่จะสามารถผ่านเข้าไปได้ จะมีระยะเวลาเพียง 35 นาที และหากไม่สามารถต่อสู้กับเรดมอนสเตอร์ที่อยู่ในพื้นที่นี้ก็จะถูกส่งออกมาภายนอกทันทีที่หมดระยะเวลา มอนสเตอร์ ที่ปรากฏตัวในบริเวณนี้มีเลเวล 55-60 จะไม่สามารถทำการรีสตาร์ทได้ ภายในปราสาทราชินีน้ำแข็ง หากเซิร์ฟเวอร์ดาวลง แต่ตัวละครมีคุณสมบัติในการเข้าสู่ภายในดันเจี้ยน ก็จะสามารถเริ่มต้นผ่านเข้าไปใหม่ได้ 5. หลุมฝังความอัปยศ หลุมฝังความอัปยศที่อยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของปราสาทชูตต์การ์ต เป็นทางผ่านที่สามารถเข้าสู่ปราสาทชูตต์การ์ตโดยผ่านจากหมู่บ้านออร์ค เหมาะกับการเล่นแบบเดี่ยวและปาตี้ขนาดเล็ก มอนสเตอร์ที่ปรากฏตัวในบริเวณนี้มีเลเวล 25-32 กระจายกันอยู่ทั่วๆ ไป 6. ซากโบราณพาเวล ซากโบราณพาเวลที่อยู่ทางทิศใต้ของปราสาทชูตต์การ์ต เป็นที่อยู่อาศัยของยักษ์ที่มีนามว่า พาเวล ผู้ซึ่งกำลังศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ สภาพอากาศในโลกอาเดน ที่ได้รับคำสั่งจากนักวิทยาศาสตร์ดวอร์ฟ ดอกเตอร์คาออส มอนสเตอร์ที่ปรากฏตัวในบริเวณนี้มีเลเวล 46-54 กระจายกันอยู่ทั่วๆ ไป 8.มีเรดบอสเพิ่มใหม่ ชื่อ ฟรินเทซา ซึ่งเป็นบุตรแห่งจักรพรรดิเอลมอร์อาเดน ไบอูม นอกจากนี้ยังมีมอนสเตอร์ใหม่ๆ รวมถึงเรดบอสใหม่ๆ เพิ่มขึ้นมากมาย ทำให้ท้าทายความสามารถเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งความเก่ง และค่าประสบการ์ณรวมถึงผลตอบแทนก็เพิ่มขึ้นไปด้วย บอส ฟรินเทซา และสมุน

9.ระบบแก้วผนึกชีวิต เป็นค่าตอบแทนที่ได้จาก เรดมอนสเตอร์ที่กระจายกันอาศัยอยู่ในโลกลินเนจ 2 มีหลายประเภทขึ้น และได้มีการเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบประกอบไอเทมเข้าไปด้วย - สามารถรวบรวมแก้วผนึกชวิต ได้จากการล่า เรดมอนสเตอร์ที่มีเลเวลสูงว่า 40 ขึ้นไปได้ และนำแก้วผนึกชีวิตนี้ไปให้กับ สมาชิกชมรมนักผจญภัย และประธานสาขา ชมรมนักผจญภัยในแต่ละเมือง ให้ประกอบไอเทมระดับ C-A (อาวุธ, เครื่องป้องกัน, เครื่องประดับ, เครืองตกแต่งศีรษะ อื่นๆ) - เมื่อแคลนที่เป็นเจ้าของปราสาทจับเรดมอนสเตอร์ที่กำหนดไว้ ก็จะมีประธานสาขา ชมรมนักผจญภัยที่สามารถประกอบไอเทมระดับ A (อาวุธ, เครื่องป้องกัน) ปรากฏตัวขึ้นที่เมืองของปราสาทนั้นๆ - สามารถนำแก้วผลึกชีวิตชนิดต่างๆไปแลกเปลี่ยนเป็นแก้วผลึกชีวิตที่ต้องการใช้ในการประกอบไอเทมได้ที่ สมาชิกชมรมนักผจญภัยได้ - สามารถเล่นเดิมพันอื่นได้อีกด้วย เมื่อนำแก้วผนึกชีวิตที่มีอยู่ไปขอแลกเป็นไอเทมอื่นกับ สมาชิกชมรมนักผจญภัย 10.ดาบปีศาจโฉด (Zariche) - เป็นอาวุธแห่งการสังหารหมู่ ดาบปีศาจโฉด นี้ได้ถูกเพิ่มเติมเข้ามา และเป็นที่ลือกันว่าดาบนี้ได้ถูกใช้โดยจอมปีศาจ Brehmnom ซึ่งเป็น 1 ใน 4 ของราชาแห่งปีศาจและเป็นตัวแทนของความอิจฉาริษยาและความสิ้นหวัง ดาบปีศาจโฉด Zariche

1) การปรากฎตัว/สลายตัวของดาบจอมปีศาจโหด - มอนสเตอร์ทุกตัวภายในเกมจะสามารถดรอปได้ แต่จะมีดาบนี้เพียงดาบเดียวเท่านั้นในโลกของลินเนจ 2 - จะไม่สามารถโยนสู่พื้น เทรดให้ผู้เล่นอื่น หรือลบออกไปได้ - เมื่อดาบปีศาจโฉดดรอปสู่พื้นโลก ท้องฟ้าทั่วอาณาจักรจะเปลี่ยนเป็นสีดำ และพื้นปัฐพีจะเกิดการสั่นไหว จะมีข้อความระบบประกาศถึงการดรอปของดาบปีศาจโฉด - ผู้เล่นที่เก็บดาบนี้ไป จะถูกเปลี่ยนสถานะเป็นคาโอทิค(chaotic)และค่า HP CP และ MP จะถูกฟื้นจนเต็ม 100% ทันที - ในกรณีนี้ค่ากรรมของผู้เล่นจะอยู่ที่ค่าสูงสุดและจะไม่ลดลงจนกว่าดาบปีศาจโฉดได้สลายออกจากตัว - เมื่อเก็บดาบปีศาจโฉดแล้วมันจะถูกสวมใส่โดยอัตโนมัติและจะไม่สามารถเปลี่ยนอาวุธหรือถอดออกได้ - ดาบปีศาจโฉดจะสลายตัวไปเองเมื่อครบกำหนดเวลา - ถ้าหากตัวละครที่ถือดาบปีศาจโฉดตายหรือถูกฆ่าก็จะมีโอกาสที่ดาบปีศาจโฉดจะดรอปหรือสลายตัว - หากตัวละครที่ถือดาบปีศาจโฉดออกจากเกม ดาบก็จะหายไปเองเมื่อครบกำหนดเวลา - ผู้เล่นที่ถือดาบปีศาจโฉดอยู่จะสามารถตรวจสอบระยะเวลาที่เหลืออยู่ของดาบได้โดยการติดตามข้อความประกาศจากระบบ 2) การทำสงครามและการปาร์ตี้ ผู้ถือดาบปีศาจโฉดจะยังต้องอยู่ภายใต้กฎของการทำสงครามและการปาร์ตี้อยู่ดังนี้: - จะไม่สามารถโจมตีผู้เล่นที่มีเลเวลต่ำกว่า 20 - ผู้เล่นที่เลเวลต่ำกว่า 20 ก็จะไม่สามารถโจมตีผู้เล่นที่ถือดาบปีศาจโฉดเช่นกัน - เมื่อผู้เล่นถูกตัวละครที่ถือดาบปีศาจโฉดโจมตีเป็นครั้งแรก(ไม่รวมถึงการใช้ทักษะหรือเวทย์ต่างๆ) หลอด CP จะลดลงเหลือ 0 ทันที - ในกรณีที่อยู่ในภาวะสงครามกับผู้เล่นอีกฝ่าย ทั้ง 2 ฝ่ายจะไม่ดรอปไอเทม เพิ่มค่ากรรม หรือค่า PK ใดๆ - ผู้ถือดาบปีศาจโฉดจะไม่สามารถปาร์ตี้กับผู้เล่นอื่นได้ - ถ้าผู้เล่นเก็บดาบปีศาจโฉดในขณะที่กำลังอยู่ในปาร์ตี้ เขาจะหลุดออกจากปาร์ตี้ทันทีโดยอัตโนมัติ - ระบบจัดหาปาร์ตี้และช่องคำสั่งจะไม่สามารถใช้ได้ในขณะที่ถือดาบปีศาจโฉด - นอกจากนี้ตัวละครที่ถือดาบปีศาจโฉดจะไม่สามารถรับบัฟหรือการฮีลจากผู้เล่นอื่นได้ เว้นแต่จะใช้ทักษะบัฟและฮีลของตนเอง - ผู้ดาบปีศาจโฉดจะสามารถซัมมอนสัตว์เลิ้ยงได้แต่จะไม่สามารถขี่สัตว์เลี้ยงใดๆได้ 3) Olympiad and Hero - ผู้ดาบปีศาจโฉดจะไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมเพียดได้ - หากผู้เล่นที่เป็นวีรบุรุษได้รับดาบปีศาจโฉดก็จะสามารถใช้ทักษะต่างๆของวีรบุรุษได้และจะกลับสู่สถานะวีรบุรุษดังเดิมเมื่อดาบได้หายไป 4) PVP และความสามารถ/ระยะเวลาของดาบปีศาจโฉด - เมื่อผู้เล่นนำดาบปีศาจโฉดไป PK ผู้เล่นอื่นระยะเวลาการใช้งานของดาบจะลดลงแต่ความสามารถของดาบปีศาจโฉดจะเพิ่มขึ้น - ในกรณีของสงครามระหว่างปราสาท ผู้ที่ดาบปีศาจโฉดจะมองเห็นฝ่ายโจมตีและป้องกันปราสาทรวมถึงผู้เล่นทั่วไปเป็นศตรูทั้งหมด - เมื่อผู้เล่นที่ถือดาบปีศาจโฉดตายและดรอปดาบ ความสามารถต่างๆของดาบที่สะสมมาจะกลับไปสู่สภาพเดิม 11.หนังสือแนะแนวนักผจญภัย - หนังสือแนะแนวนักผจญภัยได้ถูกเพิ่มเข้ามาเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับเควสท์ พื้นที่ล่า เรดบอส และอาณาเขตต่างๆ - ผู้เล่นจะสามารถตรวจสอบลำดับและคะแนนเรดของตัวเองได้จากหน้าต่างข้อมูลของเรด - คะแนนของเรดจะถูกคำนวนโดยระบบเก็บคะแนนรายเดือนและคะแนนทั้งหมดจะถูกรีเซ็ทเมื่อช่วงการแข่งขันใหม่เริ่มต้นขึ้น - การแข่งขันจะเริ่มต้นใหม่ในทุกวันที่ 1 ของแต่ละเดือนตอนเวลา 5.00 น. - ผลคะแนนและลำดับของการแข่งขันครั้งก่อนจะถูกประกาศไว้เป็นระยะเวลา 1 อาทิตย์ จากนั้นระบบจึงจะแจ้งคะแนนและลำดับของการแข่งขันล่าสุดในอาทิตย์ถัดไป - ข้อมูลและประวัติของการแข่งขันทั้งหมดจะสามารถตรวจสอบได้จากเวปไซต์หลัก ***ผู้เล่นจะสามารถหาซื้อหนังสือแนะแนวนักผจญภัยได้จาก NPC พ่อค้าในทุกเมือง 12.ไอเท็มที่เพิ่มเข้ามาใหม่ - อาวุธใหม่ตั้งแต่เกรด D-A - เครื่องรางเรียกความกล้า เป็นเครื่องรางที่ได้ถูกเพิ่มขึ้นมาเพื่อป้องกันการลดค่าประสบการณ์เมื่อตายในเขตสนามรบในระหว่างสงครามชิงปราสาท - ชุดเกราะสำหรับแคลน - ชุดออกงาน ที่ผู้เล่นที่สวมใส่ชุดออกงานจะสามารถถืออาวุธได้แล้ว - วงแหวนของผู้ชิมลางเรด : วงแหวนชั้นต้นสำหรับผู้ชิมลางเรดบอส - วงแหวนของผู้ลองเชิงเรด : วงแหวนชั้นกลางสำหรับผู้ลองเชิงเรดบอส - วงแหวนของเรดมาสเตอร์ : วงแหวนชั้นสูงสำหรับเรดมาสเตอร์ - วงแหวนของซีร์ภูติน้ำแข็ง : วงแหวนซึ่งได้จากการจู่โจมซีร์ภูติน้ำแข็ง - วงแหวนประจำสำนัก : วงแหวนซึ่งมอบแก่ผู้ที่จบจากสำนัก - วงแหวนรูน : วงแหวนลายกุหลาบ เจ้าของปราสาทรูนและคนในแคลนใส่ได้ แต่พันธมิตรใส่ไม่ได้ - วงแหวนชูตต์การ์ต : วงแหวนลายค้อนและเปลวไฟ เจ้าของปราสาทชูตต์การ์ตและคนในแคลนใส่ได้ แต่พันธมิตรใส่ไม่ได้ - หมวกปาร์ตี้ : เครื่องประดับศรีษะเป็นรูปหมวกปาร์ตี้ ใช้ช่องเครื่องประดับศรีษะ 2 ช่อง - หมวกปีกประดับขนนก : หมวกสุดเท่ห์เสียบขนนก ใช้ช่องเครื่องประดับศรีษะ 2 ช่อง - แว่นนิรภัยของนายช่าง : แว่นนิรภัยขนาดใหญ่ใช้ป้องกันดวงตา ใช้ช่องเครื่องประดับศรีษะ 2 ช่อง - ปีกเทวดาน้อย : เครื่องประดับศรีษะเป็นรูปปีก - หนวดแฟรี่: เครื่องประดับศรีษะน่ารักเป็นหนวดติดดาว 13.ระบบตกปลาที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 1. การแข่งขันชิงแชมป์นักตกปลา - การแข่งขันชิงแชมป์นักตกปลาถูกจักขึ้นเพื่อแจกรางวัลให้กับผู้ที่ตกปลาตัวใหญ่ที่สุดได้ 2. การตกปลากลางคืน - เหยื่อเรืองแสงจะใช้ได้เฉพาะช่วงกลางคืน (ในเกม) และต่างกับเหยื่อธรรมดาตรงที่มีเอฟเฟ็คเรืองแสงที่ทุ่น 3. น้ำยานักตกปลา - น้ำยานักตกปลาจะสามารถลดเลเวลของฝีมือนักตกปลา(ทักษะติดตัว)ของตัวละครได้ทันที 14.มีเควสเพิ่มขึ้นอย่างมากมาย 15.อินเตอร์เฟสที่เปลี่ยนแปลง 1.เพื่อความปลอดภัยในการค้าขายไอเทม ได้เพิ่มระบบป้องกันการซื้อ/ขายไอเทมอีกหนึ่งระดับ. - จะมีชื่อของตัวละครฝ่ายตรงข้ามปรากฏขึ้นที่ หน้าต่างแลกเปลี่ยนไอเทม และหน้าต่างซื้อ/ขายของร้านส่วนตัว - จะมีตัวหนังสือเป็นภาษาไทยปรากฏให้เห็นที่หน้าต่างกำหนดจำนวนไอเทมที่ต้องการจะซื้อ/ขาย. - ก่อนที่จะทำการกดแลกเปลี่ยนไอเทม จะมีหน้าต่างเพิ่มขึ้นอีก 1 หน้าต่างเพื่อเป็นการย้ำให้ผู้เล่นทราบว่า กำลังจะมีการแลกเปลี่ยนไอเทม. - ได้เปลี่ยนสีตัวอักษรที่หน้าต่างรับผลิตไอเทมของดวอร์ฟให้สีของตัวหนังสือกับราคาผลิตมีสีตัวอักษรที่แตกต่างกัน - ได้เพิ่มเกทน้ำหนักของไอเทมเข้าไปที่ ขวามือด้านล่างของ หน้าต่างแลกเปลี่ยนไอเทม กับซื้อขายไอเทม. - หากนำเมาว์ไปแตะที่ตัวเลขจำนวนอเดน่า จะมีคำบอกจำนวนอเดน่าปรากฏให้เห็นเป็นตัวหนังสือ หน้าต่างที่มีการเพิ่มเติมจำนวนอเดน่าเป็นตัวอักษรมีดังนี้ a. ร้านขายของทั่วไป b. ร้านรับสร้างไอเทม, รับสร้างไอเทมของดวอร์ฟ c. ร้านส่วนตัว ขาย/ซื้อ d.กระเป๋าสัมภาระ e.โกดังฝากของส่วนตัว f.ช่องแลกเปลี่ยน 2.เพิ่มเติมระบบเข็มทิศ เพื่อช่วยในการหาทิศทาง 3.ใช้สีของตำแหน่งที่ตัวละครยืนอยู่ เป็นตัวบอกสถานะของพื้นที่นั้นๆ. - ได้ทำการแบ่งสีของแต่ละพื้นที่ไว้ดังต่อไปนี้. a. สีเทา : สนามล่าธรรมดา, เขตหวงห้าม(Seven Sign, สุสานทั้ง 4 แห่ง) b. สีน้ำเงิน : เขตสันติ c. สีแดง : เขตที่อาจได้รับอันตราย (เขตที่อาจโดนเวทมนตร์ต่างๆ) d. สีส้ม : เขตสนามรบ(เขตทำสงครามชิงปราสาท) e. สีเขียว : เขตสนามประลอง PvP 4.เพิ่มรายการประกาศที่ช่องแสดงข้อความเกี่ยวกับระบบ. 5.ไอคอนสำหรับการค้นหาร้านที่ขายสินค้าที่ต้องการถูกเพิ่มเข้าไปที่รายการแอกชั่น. 6.เพิ่มคำอธิบายเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงไว้ที่หน้าต่างเป้าหมาย. 7.ได้แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการมองไม่เห็นคำอธิบายของไอเทมที่ทำการเสริมความแกร่ง เมื่อไอเทมนั้นๆ อยู่ในกระเป๋าของสัตว์เลี้ยง. 8.เพิ่มระบบล็อคหน้าต่างช๊อตคัด. - จะไม่สามารถเพิ่ม, ย้าย, ลบ รายการต่างๆ ในช็อตคัดได้ หากหน้าต่างช็อตคัดอยู่ในสถานะที่ถูกล็อค - สามารถเปลี่ยนสถานะของหน้าต่างช็อตคัดได้ โดยการกดที่รูปกุญแจด้านล่างของหน้าต่าง. 9.เพิ่มระบบการย้ายไอเทมวัตถุดิบได้ทั้งหมดภายในครั้งเดียว. - สามารถย้ายไอเทมวัตถุดิบแบบซ้ำจำนวนทั้งหมดได้ภายในครั้งเดียว โดยการกด Alt ค้างเอาไว้. 10.เปิดระบบช็อตคัตสำหรับ Game Pad. 11.เปลี่ยนแปลงรูปแบบคำอธิบายของเซ็ตไอเทมให้สามารถเข้าใจถึงประสิทธิภาพของเซ็ตไอเทมได้ง่ายยิ่งขึ้น. 12.หน้าต่างอินเตอร์เฟสเกี่ยวกับสิทธิในการสั่งการต่างๆ - ได้เปิดสิทธิในการสั่งการสำหรับสมาชิกในแคลนที่ไม่ได้เป็นหัวหน้าแคลน เมื่อใช้ทักษะ แคลน อิมเพรีอุม แล้วจึงจะสามารถควบคุมได้ - เพิ่มสิทธิในการสั่งเทเลพอร์ตสมาชิกทุกคนในปาตี้ไปยังที่ที่บอสอาศัยอยู่ได้ทั้งหมดพร้อมๆ. - ในสงครามระหว่างบอสมอนสเตอร์ เมื่อตัวละครทำการต่อสู้กับมอนสเตอร์จนอยู่ในระดับที่สามารถเป็นเจ้าของไอเทมที่มอนสเตอร์ทำหล่น สมาชิกในปาตี้นั้นๆ จะได้รับสิทธิในการเก็บไอเทมนั้นๆ ได้. (อันธารัส, วาลาคาส, บาอูม) - ในสงครามระหว่างบอสมอนสเตอร์ตัวละึครที่ต่อสู้กับมอนสเตอร์และมีสิทธิในการเก็บไอเทมเป็นคนแรก สมาชิกภายในปาตี้นั้นะจะได้รับสิทธิในการเก็บไอเทมก่อนเป็นระยะเวลา 5 นาที. (อันธารัส, วาลาคาส, บาอูม) เงื่อนไขในการรับสิทธิในการเก็บไอเทมก่อนมีดังต่อไปนี้. a. อันธารัส ใช้สิทธิการสั่งการสั่งเทเลพอร์ตมาทั้งหมดมากกว่า 225 คน b. วาลาคาส ใช้สิทธิการสั่งการสั่งเทเลพอร์ตมาทั้งหมดมากกว่า 99 คน c. ไบอูม ใช้สิทธิการสั่งการสั่งเทเลพอร์ตมาทั้งหมดมากกว่า 54 คน และผู้ใช้สิทธิเป็นคนปลุกให้บาอุมตื่นขึ้น 13. การสร้างปาร์ตี้ - ได้เพิ่มบรรทัดในหน้าต่างห้องปาตี้ให้กว้างถึง 8 บรรทัด. - เพิ่มหน้าต่างแจ้งรายชื่อของตัวละครที่กำลังเปิดระบบห้องปาตี้อยู่ให้สามารถมองเห็นรายชื่อได้ และยังสามารถกระซิบหรือเชิญให้เข้าเป็นสมาชิกของห้องได้อีกด้วย. 14. เพิ่มคำอธิบายเกี่ยวกับเควสที่สำคัญขณะที่กำลังทำเควสนั้นๆ ตรงกลางหน้าจอ. 15.เปลี่ยนช่องรูปช่องไส่ ผ้าคลุมที่หน้าต่างสัมภาระมาเป็นช่องใส่ เครื่องประดับศีรษะ 2 ช่อง. 16.แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการกด Enter เมื่อทำการชุบชีวิตตัวละครแล้วหน้าต่างยืนยันไม่หายไปเรียบร้อยแล้ว. 17.ได้เปลี่ยนแปลงไม่ให้แลกเปลี่ยนไอเทมแบบซ้ำจำนวนประเภทเดียวกันได้. 18.ได้เปลี่ยนแปลงระยะเวลาการเก็บไอเทมที่ร่วงจากบอสมอนสเตอร์ จาก 15 วินาทีเป็น 5 นาที ดังนั้นตัวละครที่ไม่ได้ทำการต่อสู้ หรือตัวละครอื่นในปาตี้จะไม่สามารถเก็บไอเทมได้ภายในระยะเวลา 5 นาที. 16.อื่นๆ ได้แก่ ระบบการตีปราสาทที่เปลี่ยนแปลงไป - ระบบ seven sign ที่สมบูรณ์มากขึ้น - ระบบเพาะปลูก ระบบสัตว์เลี้ยงที่ให้ประโยชน์กับเจ้าของมากขึ้น - สภาพอากาศที่เพิ่มเข้ามา โดยอาจจะมีฝนตก หรือหิมะตก "ทีมงาน Lineage II" Click to see more detail / คลิกเพื่อดูขั้นตอนการติดตั้งเกม

ติดตามSanook! Game

แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเกมล่าสุด เกมออนไลน์ เกมมือถือ เกมคอนโซล และแฟลชเกมส์สำหรับเล่นบนเว็บมากมาย ให้คุณเล่นเกมฟรี!