Ini3 เล่าสู่กันฟัง [PR]

S! Game

สนับสนุนเนื้อหา

ร่วมเขียนเรียงความประกวดในหัวข้อ เล่นเกมอย่างพอเพียง ไม่ติดเกม เพื่อร่วมสนองนโยบายอยู่อย่างพอเพียง ชิงของรางวัลสุดพิเศษมากมาย เปิดรับผลงานวันที่ 1 ธ.ค. 31 ธ.ค. นี้! เนื้อหา เนื่องในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติในปีนี้ ทางบริษัท อินิทรี ดิจิตอล ได้จัดกิจกรรมสุดพิเศษเพื่อร่วมสนองนโยบายของพ่อหลวง อยู่อย่างพอเพียง เปิดโอกาสให้เพื่อนๆ ทุกท่านได้ร่วมเรียงร้อยถ้อยคำผ่านตัวหนังสือ กับการจัดประกวดเรียงความในหัวข้อ เล่นเกมอย่างพอเพียง ไม่ติดเกม โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้เยาวชนไทยรู้จักใช้เวลาทุกนาทีให้คุ้มค่า และเป็นประโยชน์ รู้จักแบ่งสรรปันเวลาในการพักผ่อนได้อย่างถูกวิธี ซึ่งมีรายละเอียดการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ดังต่อไปนี้ค่ะ กติกา 1.ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จะต้องเป็นสมาชิกของ Ini3 Visa 2.ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องเขียนเรียงความในหัวข้อ เล่นเกมอย่างพอเพียง ไม่ติดเกม ความยาว 1 หน้ากระดาษ A4 พิมพ์เรียงความลงในโปรแกรม Microsoft Word โดยใช้ตัวอักษร Font - Angsana New ขนาดตัวอักษร 14 Font Size 3.ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถส่งเรียงความ (แนบไฟล์) พร้อมระบุชื่อ นามสกุล, ไอดี Ini3 Visa และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้เข้ามาที่อีเมล์ marketing@ini3.co.th 4.สมาชิก Ini3 Visa 1 ไอดี สามารถส่งผลงานเรียงความได้ 1 ครั้งเท่านั้น 5.ระยะเวลาในงานส่งผลงานเรียงความเข้าประกวดเริ่มวันที่ 1 ธ.ค. 2549 (12.00 น.) ถึงวันที่ 31 ธ.ค.2549 (18.00 น.) 6.ทางทีมงานจะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่านทางหน้าเว็บไซต์ในวันที่ 5 ม.ค. 2550(18.00 น.) 7.ผลการตัดสินจากทางทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด รางวัล รางวัลชนะเลิศ -ใบประกาศนียบัตร -เงินคุกกี้ 50,000 คุกกี้ของทั้ง 4 เกม รวมมูลค่าทั้งสิ่น) -ชุด Starter Kit Fanta Tennis จำนวน 1 กล่อง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 -ใบประกาศนียบัตร -เงินคุกกี้ 20,000 คุกกี้ของทั้ง 4 เกม รวมมูลค่าทั้งสิ่น 80,000 คุกกี้ (Flyff, Pangya, Yogurting และ Fanta Tennis) -ชุด Starter Kit Fanta Tennis จำนวน 1 กล่อง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 -ใบประกาศนียบัตร -เงินคุกกี้ 10,000 คุกกี้ของทั้ง 4 เกม รวมมูลค่าทั้งสิ่น 40,000 คุกกี้ (Flyff, Pangya, Yogurting และ Fanta Tennis) -ชุด Starter Kit Fanta Tennis จำนวน 1 กล่อง รางวัลชมเชย จำนวน 7 รางวัล -ใบประกาศนียบัตร -ชุด Starter Kit Fanta Tennis จำนวน 1 กล่อง ผู้ที่ส่งผลงานเรียงความเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ -เงินคุกกี้ 1,000 คุกกี้ของทั้ง 4 เกม รวมมูลค่าทั้งสิ่น 4,000 คุกกี้ (Flyff, Pangya, Yogurting และ Fanta Tennis) หมายเหตุ -สำหรับผู้ทีได้รับรางวัลเงินคุกกี้ทุกท่าน ทางทีมงานจะทำการ Add คุกกี้ให้ภายใน 7 วัน หลังจากที่ได้ทำการประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลทางหน้าเว็บไซต์ -ผู้ที่ได้รับใบประกาศนียบัตร และชุด Starter Kit Fanta Tennis ทุกท่านจะต้องนำสำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้ พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง มาแสดงเพื่อยืนยันตน และจะต้องมาติดต่อของรับรางวัลด้วยตนเองที่ บริษัท อินิทรี ดิจิตอล จำกัด 149 อาคาร แกแลคซี่ เพลส ชั้น 8 (ห้อง 8/1- 8/2) ถนน นนทรี แขวง ช่องนนทรี เขต ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 ตั้งแต่วันที่ 8 ม.ค. 2550 ถึง 19 ม.ค. 2550 เวลา 09.00 น. 17.00 น. (เว้นวันเสาร์ และอาทิตย์) -หากไม่สามารถมารับรางวัลได้ด้วยตนเอง ผู้ที่ได้รับรางวัลสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาขอติดต่อเพื่อรับรางวัลแทนได้นะคะ โดยจะต้องนำหลักฐานมาแสดงดังนี้ 1.เอกสารการมอบฉันทะ พร้อมลายเซ็นของผู้ที่ได้รับรางวัล โดยจะต้องระบุชื่อของผู้ที่รับรางวัลแทนให้ชัดเจน 2.สำเนาบัตรประชาชนของผู้ที่ได้รับรางวัล พร้อมเซ็นรนาถูกต้อง 1 ฉบับ 3.สำเนาบัตรประชาชนของผู้ที่มารับรางวัลแทน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ -วันที่ส่งผลงานจะยึดตามวันที่ในอีเมล์เป็นสำคัญ สำหรับผู้ที่ไม่ทราบว่าบริษัท อินิทรี ดิจิตอล ตั้งอยู่ที่ใด สามารถคลิกเพื่อดูแผนที่ได้ที่นี่นะคะ http://profile.ini3.co.th/contact.asp "ทีมงาน InI3"

ติดตามSanook! Game

แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเกมล่าสุด เกมออนไลน์ เกมมือถือ เกมคอนโซล และแฟลชเกมส์สำหรับเล่นบนเว็บมากมาย ให้คุณเล่นเกมฟรี!