S! Game

สนับสนุนเนื้อหา

Special Force ท้าทายทุกหน่วยรบขาลุย ประเดิมสมรภูมิเดือดในการแข่งขันรายการแรกของปี 2007 Special Force TGS 2007 ในงาน TGS 2007 (Thailand Game Show 2007) โดยทีมแชมป์ Special Force TGS 2007 จะได้แข่งขันชิงแชมป์รายการ SF Victory Challenge และถ้าชนะจะได้แข่งขันรอบพิเศษ หาตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันที่ประเทศเกาหลี ตารางกิจกรรม การรับสมัครทีมผู้เข้าแข่งขัน 1.ดาวน์โหลดใบสมัครจากทางหน้าเว็บไซต์ www.sf.in.th 2.กรอกใบสมัครแล้วส่งเมล์กลับมาที่ e-mail address : sftgs2007@sf.in.th 3.ผู้เข้าแข่งขัน 16 ทีมที่จะได้แข่งในงาน TGS 2007 จะต้องจ่ายเงินมัดจำการแข่งขันทีมละ 500 บาท ณ วันแข่งคัดเลือก หรือโอนเข้าบัญชีซึ่งทีมงานจะแจ้งให้ทราบหลังจบการแข่งขันรอบคัดเลือก และจะคืนให้เมื่อสิ้นสุดการแข่งขันในวันที่ 14 ม.ค. 50 คุณสมบัติของทีมที่เข้าร่วมแข่งขัน แต่ละทีมต้องประกอบด้วย 1. สมาชิกในทีมตัวจริง 5 คน (หัวหน้าทีม 1 คน และลูกทีมอีก 4 คน) 2. ตัวสำรองไม่เกิน 3 คน (มีหรือ ไม่มีก็ได้) สมาชิกในทีมแต่ละคนต้องมีอายุมากกว่า 15 สมาชิกในทีมแต่ละคนต้องมี ID เกม SF และได้สร้างตัวละครแล้ว 1 ID สามารถสมัครเข้าแข่งขันได้โดยเป็นสมาชิกในทีมใดทีมหนึ่งเท่านั้น หากตรวจพบข้อมูลผู้เข้าแข่งขันไม่เป็นไปตามที่กำหนดหรือไม่เป็นความจริง ทีมงานจะตัดสิทธิ์ทีมนั้นและให้ออกจากการรายการแข่งขันทันที กติกาการแข่งขัน 1. เวอร์ชั่นของเกม ใช้เกม Special Force (เวอร์ชั่นล่าสุด) 2. การสร้างห้องที่ใช้ในการแข่งขัน หัวหน้าทีมฝ่ายรุกจะเป็นผู้สร้างห้อง และกำหนด Password ค่าตัวเลือกของห้องที่ใช้แข่งขัน 3. ประเภทการแข่งขัน ใช้การแข่งแบบทีม ทีมละ 5 คน แข่ง 2 เกม เมื่อจบเกมแรกให้ทั้ง 2 ทีมสลับข้างกัน ดังนั้นแต่ละทีมจะได้เล่นทั้งฝ่ายรุกและฝ่ายรับ ทีมงานจะทำการจับสลากแบ่งสาย และกำหนดการเล่นทีมรับ รุก ตามสีที่กำหนดในตารางการแข่งขัน โดยให้สีแดงคือทีมรุก และสีน้ำเงินคือทีมรับ และกำหนด Map ที่จะใช้แข่งแต่ละครั้ง 4. การตัดสินผลแพ้ชนะ นับจำนวนผลการแข่งขันทั้งหมด (จำนวน win ทั้งหมด) ทีมที่มีผลรวม Win มากกว่าเป็นฝ่ายชนะ ถ้าผลรวมของ Win เท่ากัน จะแข่งเกมที่ 3 โดยให้สลับข้างกันหลังจากจบเกมที่ 2 และใช้ผลการแข่งขันในเกมที่ 3 ตัดสินผลแพ้ชนะ ตัวอย่าง เกมที่หนึ่ง ทีม A (รุก) 5 Wins / ทีม B (รับ) 4 Wins เกมที่สอง ทีม A (รับ) 5 Wins / ทีม B (รุก) 4 Wins ทีม A ชนะ 10/8 Wins ตัวอย่างกรณีต่อเวลาเมื่อแต้ม Win เท่ากัน เกมที่หนึ่ง ทีม A (รุก) 5 Wins / ทีม B (รับ) 4 Wins เกมที่สอง ทีม A (รับ) 4 Wins / ทีม B (รุก) 5 Wins เสมอ 9/9 Wins เกมที่สาม ทีม A (รุก) 5 Wins / ทีม B (รับ) 4 Wins ทีม A ชนะ 5/4 Wins 5. แผนที่ที่ใช้ในการแข่งขัน 6. กฎการแข่งขัน แต่ละทีม สามารถเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันได้ก่อนการแข่งขันเริ่มขึ้น โดยจะต้องแจ้งให้ทีมงานทราบล่วงหน้า ก่อนแข่งขัน 30 นาที และไม่อนุญาตให้เปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันในขณะที่ดำเนินการแข่งขัน หากมีเหตุที่ทำให้จำเป็นต้องเปลี่ยนตัวในขณะแข่งขัน ให้อยู่ในดุลพินิจของทีมงาน * ทีมใดเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันโดยไม่ได้รับอม่มีข้อจำกัดในการใช้อาวุธและเครื่องป้องกัน สามารถใช้ไอเทมได้ทุกชนิด สามารถปรับแต่งค่า Setting ที่มีให้ในเกมได้ 5 นาทีก่อนการแข่งขัน สามารถเลือกอาวุธใส่ Type ได้เพียง 2 แบบเท่านั้น คือ Type A และ Type B เมื่อการแข่งขันเริ่มต้นขึ้น ผู้เข้าแข่งขันไม่สามารถออกจากเกมเพื่อปรับค่า Setting และแก้ไขอาวุธได้อีกจนกว่าการแข่งขันจะสิ้นสุด หรือจนกว่าจะได้ทีมผู้ชนะเรียบร้อยแล้ว 7. การสื่อสารระหว่างการแข่งขัน Special Force อนุญาตให้หัวหน้าทีม และสมาชิกภายในทีมสามารถสื่อสารโดยใช้เสียงได้ แต่ต้องเป็นการสื่อสารเฉพาะภายในทีมเท่านั้น และการใช้เสียงต้องไม่ทำให้เกิดการรบกวนทีมฝั่งตรงข้าม หากกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า การใช้เสียงดังกล่าวมีผลกระทบ และ/หรือมีเจตนาให้เกิดผลกระทบต่อทีมฝ่ายตรงข้าม กรรมการจะปรับแพ้ใน Win นั้นทันที โดยให้แต้ม Win กับอีกฝ่ายหนึ่ง อนุญาตให้สมาชิกในทีมใช้การสื่อสารแบบ Team Message (F4) ได้เท่านั้น สมาชิกในทีมสามารถติดต่อสื่อสารกันภายในเกมได้ในกรณีที่ยังมีชีวิตอยู่เท่านั้น กรณีที่ทำผิดกติกาใดๆก็ตาม กรรมการสนามจะทำการเตือนเพียง 2 ครั้งเท่านั้น หากเกินกว่า 2 ครั้งขึ้นไปกรรมการจะปรับแพ้ใน Win นั้นทันที โดยให้แต้ม Win กับอีกฝ่ายหนึ่ง 8. กรณีเกิดปัญหาระหว่างการแข่งขัน หากการแข่งขันหยุดชะงักไปด้วยเหตุไม่คาดคิด (เช่น เครื่องของผู้เข้าแข่งขันหรือเครื่องแม่ข่ายหยุดการทำงาน การเชื่อมต่อเครือข่ายหรือระบบไฟฟ้าถูกตัดการทำงาน) ผู้จัดการแข่งขันอาจตัดสินว่าจะให้แข่งขันใหม่ตามกฎดังต่อไปนี้ กรณีการ Disconnect ถ้าเกิดขึ้นภายใน 5 นาทีหลังจากเริ่มการแข่งจะต้องทำการเริ่มเกมใหม่ แต่ถ้าเกิดขึ้นภายหลังจาก 5 นาที ผู้ที่ Disconnect จะถูกตัดออกจากการแข่งขัน ถ้าเกิดกรณี Disconnect จากเครื่องเซิร์ฟเวอร์ ให้นับแต้มของแต่ละฝ่ายและทำการแข่งขันต่อให้ครบตามจำนวน win ที่กำหนด กรณีมีบั๊กภายในเกมหลังจากเกมเริ่มแข่งขันไปแล้ว กรรมการจะสั่งให้มีการ Restart การแข่งขันให้ผู้เล่นแข่งขันกันใหม่ ผู้เล่นต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 9. การทำผิดกติกา การกระทำเหล่านี้ถือเป็นการกระทำที่ผิดกติกาและจะต้องได้รับการลงโทษ การใช้โปรแกรมโกงใดๆ ก็ตาม การใช้อุปกรณ์เสริมที่นำมาเอง นอกเหนือจากเงื่อนไขที่ตั้งไว้ในกฎ กติกา การใช้บั๊กของแผนที่เพื่อการได้เปรียบหรือจงใจทำให้ฝ่ายตรงข้ามเสียเปรียบจากบั๊กของเกม ผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์สามารถตรวจสอบการลักลอบใช้โปรแกรมหรือสคริปที่ไม่ถูกต้องตามกฎระหว่างการแข่งขันได้ทุกเมื่อ ไม่อนุญาตให้ใช้ไฟล์สำหรับแก้ไขค่ารายละเอียดต่างๆ ในเกม Special Force ใดๆทั้งสิ้น 10. ข้อบังคับ การแข่งขันในงาน TGS 2007 ผู้แข่งขันต้องใส่เสื้อสำหรับการแข่งขันเท่านั้น และต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย การไม่ปฏิบัติตามมีผลให้กรรมการไม่อนุญาตให้บุคคลนั้นลงแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันต้องอ่านและทำความเข้าใจกฎกติกาการแข่งขันทั้งหมด กรรมการจะไม่รับฟังคำอ้างใดๆ ว่าผู้เข้าแข่งขันไม่ทราบกฎระเบียบและกติกา การแข่งขัน การไม่แสดงน้ำใจนักกีฬาระหว่างการแข่งขันอาจจะทำให้ได้รับการตัข่งขันขึ้นอยู่กับการแสดงออก และระหว่างการแข่งขันไม่อนุญาตให้พูดจา หยาบคายกับทีม/ทีมคู่ต่อสู้/ทีมกรรมการ/ผู้เข้าชมการแข่งขัน การเล่นโกงอาจจะโดนโทษ ตักเตือน หรือ ปรับแพ้ ซึ่งผลการตัดสินโทษไม่เพียงขึ้นอยู่กับกรรมการผู้ดูแลการแข่งขันนั้นๆ กฎของการลงโทษอาจจะถูกแก้ไขโดยผู้จัดการแข่งขันเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า หมายเหตุ หากผู้เข้าแข่งขันมีข้อสงสัยใดๆ ในระหว่างการแข่งขัน ให้ยกมือขึ้นเพื่อเรียกผู้ตัดสินเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ลุกออกจากที่นั่งเป็นอันขาด ยกเว้นจะได้รับอนุญาตจากผู้ตัดสินแล้วเท่านั้น เมื่อเกมจบลง และทำการสรุปผลคะแนนเรียบร้อยแล้ว กรรมการสนามจะไม่รับฟังการประท้วงใดๆทั้งสิ้น รูปแบบการแข่งขัน กฎกติกา แผนที่ หรือของรางวัล อาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ โดยไม่ต้องสอบถามความยินยอมของผู้เข้าแข่งขัน และไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า ซึ่งผู้เข้าแข่งขันต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด กรณีที่มีข้อพิพาทเกิดขึ้นระหว่างการแข่งขัน การตัดสินของกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด "ทีมงาน SF online"

ติดตามSanook! Game

แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเกมล่าสุด เกมออนไลน์ เกมมือถือ เกมคอนโซล และแฟลชเกมส์สำหรับเล่นบนเว็บมากมาย ให้คุณเล่นเกมฟรี!