Ragnarok Thailand Championship Grand Tournament 2007 [PR]

S! Game

สนับสนุนเนื้อหา

ทีมงาน TRO สวัสดีค่ะ ตู้ม!! ตู้ม!! เตรียมต้อนรับระเบิดแห่งความมันส์ลูกใหม่กันได้แล้วจ้า กับกิจกรรมยิ่งใหญ่สุดอลังการแห่งปี RTC Grand Tournament 2007 ที่ครั้งนี้มาพร้อมกับกฏกติกาการแข่งขันในรูปแบบใหม่ ที่จะสร้างความมันส์ และความเร้าใจลุ้นระทึกสุดๆ ให้กับเพื่อนๆ ชาว TRO ได้ตลอดทั้งปี 2007 เลยทีเดียวค่ะ กิลด์เทพเจ้า ตำแหน่งผู้ชนะเลิศอันทรงเกียรติแห่ง TRO และของรางวัลมากมายในปี 2007 นี้ จะเป็นของกิลด์ใด ร่วมศึกษากติกาใหม่กันให้แม่นยำ และเตรียมฟิตซ้อมพร้อมฝึกสเตป เพื่อรับความมันส์ระดับ |nW กันได้แล้ว ณ บัดนี้ กฎกติกาในการเข้าร่วมการแข่งขัน 1. ทุกกิลด์ในเกม Ragnarok Online มีสิทธิ์ในการเข้าร่วมแข่งขัน 2. ผลการตัดสินคะแนนจะแยกกันในแต่ละเซิร์ฟเวอร์โดยหาตัวแทนเซิร์ฟเวอร์ละ 3 กิลด์ในแต่ละ Season 3. การมอบรางวัลทั้งหมด ทีมงานจะติดต่อผ่าน ID ของหัวหน้ากิลด์เท่านั้น 4. การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด วิธีการเก็บคะแนน การเก็บคะแนนจะถูกแบ่งออกเป็น 3 สาย เพื่อหาตัวแทนของแต่ละเซิร์ฟเวอร์จำนวน 3 กิลด์ 1. สาย A เมือง Geffen 2. สาย B เมือง Alderbaran 3. สาย C เมือง Prontera 4. เมือง Payon จะไม่มีการนับคะแนน เว้นไว้สำหรับการ War ปกติในเซิร์ฟเวอร์ โดยจะมีหลักการคิดคะแนนดังนี้ 1. หลังจบ Guild War แล้ว Guild ที่ครอบครองปราสาทได้ 1 หลังจะได้รับ 1 คะแนน 2. คะแนน Tech ของบ้านจะถูกคิดเป็นคะแนนเสริม โดยนำคะแนน Tech/20 แล้วนำไปบวกกับคะแนนที่ Guild สะสมมาทันทีหลังจบ Guild War ในแต่ละวัน 3. คะแนนในแต่ละวันจะมีการ Update ให้สามารถตรวจสอบได้ในส่วนของ Guild Ranking ใน RO Community ของ http://ragnarok.asiasoft.co.th/ 4. ทุกๆ Guild มีสิทธิ์ร่วมแข่งทั้ง 3 สาย แต่จะสามารถรับสิทธิ์เป็นตัวแทนเข้าแข่งได้จากสายที่คะแนนสูงสุดเท่านั้น 5. การหาผู้ชนะ 5.1 ผู้ชนะ คือผู้ที่มีคะแนนรวม ลำดับ ที่ 1 ในแต่ละสาย 5.2 ถ้าคะแนนเท่ากัน จะตรวจสอบจากข้อมูลว่ากิลด์ใดสามารถครอบครองครองปราสาทหลังใดหลังหนึ่งต่อเนื่องได้ยาวนานที่สุด 5.3 ถ้ายังไม่สามารถหาผู้ชนะได้ ทางทีมงานจะแจ้งวิธีการตัดสินให้ทราบอีกครั้ง 6. คะแนนของแต่ละสายจะถูกนับโดยแยกออกจากกันตามสายการแข่งขัน ซึ่ง Guild ที่ได้อันดับหนึ่งของสายใดสายหนึ่งแล้วจะถูกตัดสิทธิ์คะแนนในสายอื่นๆทันที และจะได้สิทธิ์ในการเข้ารอบ Quarter Final ในสายที่ตนเองมีคะแนนสูงสุด ส่วนสิทธิ์ในอีกสายจะเป็นของผู้ที่มีคะแนนเป็นอันดับ 2 การคัดเลือกตัวแทนเข้าแข่งขันรอบ Grand Tournament Final 2007 คัดเลือกตัวแทนจากการแข่งแต่ละ Quarter (รอบละ 16 War หรือ 8 สัปดาห์) ดันี้ 1. 1st Quarter เก็บคะแนนตั้งแต่ วันที่ 7 ก.พ. 2 เม.ย. 1st Quarter Final วันที่ ..... (จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง) ได้สิทธิ์ในการเข้าร่วม Grand Tournament Final 2007 ทั้งหมด 12 ทีม 2. 2nd Quarter เก็บคะแนนตั้งแต่ วันที่ ..... (จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง) 2nd Quarter Final วันที่ ..... (จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง) ได้สิทธิ์ในการเข้าร่วม Grand Tournament Final 2007 ทั้งหมด 12 ทีม 3. 3rd Quarter เก็บคะแนนตั้งแต่ วันที่ ..... (จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง) 3rd Quarter Final วันที่ ..... (จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง) ได้สิทธิ์ในการเข้าร่วม Grand Tournament Final 2007 ทั้งหมด 12 ทีม Grand Tournament Final 2007 ตั้งแต่ วันที่ ..... (จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง) ได้สิทธิ์ในการเข้าร่วม Grand Tournament Final 2007 ทั้งหมด 12 ทีม ทั้ง 12 ทีมที่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วม Grand Tournament Final 2007 ในแต่ละ Quarter จะไม่มีสิทธิ์ในการได้เป็นตัวแทนจากเซิร์ฟเวอร์ในรอบถัดไป แต่สามารถเข้าร่วมแข่งขันเพื่อลุ้นรับรางวัลจากการแข่งในแต่ละรอบได้แต่จะไม่ได้รับสิทธิ์ในการแข่งรอบ Quarter Final *** เนื่องจากการแข่งในรูปแบบ Grand Tournament จะมีระยะเวลาการแข่งขันติดต่อกันยาวนานซึ่งบางช่วงเวลาอาจเกิดปัญหาเซิร์ฟเวอร์ที่เกิดจากการ Patch ใหม่ๆเข้ามาอีก ทั้งนี้เมื่อเกิดปัญหาในแต่ละเซิร์ฟเวอร์ขึ้นผู้แข่งขันทุกท่านจะได้รับผลกระทบพร้อมๆกัน ดังนั้น การแข่งขันในรอบนี้ทีมงานจะยึดถือผลการครองบ้านหลังจบช่วงเวลา Guild War แล้วเป็นสำคัญ *** ของรางวัลจากการแข่งขันในเซิร์ฟเวอร์ 1. Agit Award Guild ที่ได้บ้านในแต่ละ War - White Slim Potion 3000 ea - Royal Jelly 500 ea - Yggdrasil Seed 50 ea - Yggdrasilberry 30 ea - Glistening Coat 30 ea - Bottle Grenade 30 ea - Acid Bottle 30 ea - Poison Bottle 10 ea - Tribal Solidarity 10 ea - Tounge Special 10 ea - Undead Soup 10 ea - Breath of Dragon Cocktail 10 ea - Steam Scorpion 10 ea - Herb Camila Wine 10 ea - Nine Tail Meal 10 ea 2. ทีม Champ ในเซิร์ฟเวอร์ Season 1 - +10 RTC Raurel Wreath 1 ea - Valkyrian Shoes 30 ea - Gold 1000 ea - Maya Purple Card 1 ea 3. ทีม Champ ในเซิร์ฟเวอร์ Season 2 - +10 RTC Raurel Wreath 1 ea - Valkyrian Manteau 30 ea - Gold 1000 ea - Maya Purple Card 1 ea 4. ทีม Champ ในเซิร์ฟเวอร์ Season 3 - +10 RTC Raurel Wreath 1 ea - Valkyrian Armor 30 ea - Gold 1000 ea - Maya Purple Card 1 ea 5. รางวัลพิเศษสำหรับ Guild ที่สามารถเป็น Champ ในเซิร์ฟเวอร์ ติดต่อกัน 3 Season - +10 Hat of The Sun God 1 ea RTC Raurel Wreath หมวกชนิดใหม่ที่ถูกจัดทำขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของหัวหน้า Guild อันดับ 1 ในแต่ละเซิร์ฟเวอร์ ในการแข่งขัน RTC GT 2007 หมวกจะถูกครอบครองด้วยผู้ที่เป็นอันดับ 1 ในแต่ละเซิร์ฟเวอร์ในขณะนั้นเท่านั้น ยกตัวอย่างเช่น หัวหน้า Guild ที่ได้อันดับ 1 ในเซิร์ฟเวอร์ในรอบ ทีม Champ ในเซิร์ฟเวอร์ Season 1 จะได้สิทธิ์ในการครอบครอง 3 เดือนหลังจากได้ผู้ชนะใน ทีม Champ ในเซิร์ฟเวอร์ Season 2 แล้วหมวกดังกล่าวจะถูกลบออกและเปลี่ยนมือผู้ครอบครองไปยัง อันดับ 1 ในรอบต่อไป คนเดียวที่จะได้ครอบครอง + 10 RTC Raurel Wreath 1 ea โดยถาวรคือ หัวหน้า Guild ที่ได้แชมป์ RTC GT 2007 เท่านั้น!! ของรางวัลจากการแข่งขัน 1st Quarter Final ทีมงานจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง "ทีมงาน TRO"

ติดตามSanook! Game

แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเกมล่าสุด เกมออนไลน์ เกมมือถือ เกมคอนโซล และแฟลชเกมส์สำหรับเล่นบนเว็บมากมาย ให้คุณเล่นเกมฟรี!