<b>Guild Wars เทคนิด การ Farming</b> [Detail&Trick]

S! Game

สนับสนุนเนื้อหา

Farming หมายถึงการนำตัวละครออกไปต่อสู้กับศัตรูโดยหวัง Gold และอาวุธล้ำค่าต่างๆจากตัวบอส การ Farming ใน Guildwars มีระดับความยากกว่าเกมอื่นๆ เพราะการที่ Farming นั้นจำเป็นต้องใช้ตัวละครเพียงตัวเดียวในการออกไปล่า ในกรณีนี้สามารถนำ Heroes หรือ Henchman ออกไปทำ Farming ด้วยกันได้ แต่เปอร์เซ็นต์อัตราการดรอปอาวุธหายากมีความเป็นได้ยากสูง อีกทั้งเงินที่ได้จากศัตรูนั้นจะถูกหารด้วยจำนวนของ Party ที่มีอยู่ (สมมุติว่า ถ้านำ Heroes หรือ Henchman ออกไปจำนวน 8 คน และเก็บเงินได้จำนวน 80 Gold มันจะถูกหารด้วย 8 แทนที่จะได้รับ 80 Gold จะได้รับเพียงแค่ 10 Gold ) หมายความว่าถ้าทำ Heroes หรือ Henchman ออกไปเยอะเมื่อไร ระดับความยากของเกมจะน้อยลงแต่อาจได้รับอาวุธหายากๆขึ้นและเงินที่ได้มาจะถูกหาร ในทางตรงข้าม ถ้าออกไปเล่นคนเดียวระดับความยากจะสูงขึ้นแต่มีสิทธิ์ได้รับอาวุธหายากง่ายขึ้นและไม่ถูกหารเงินที่ได้มา การ Farming ส่วนใหญ่ ผู้เล่นมักไปล่าบอสตามสถานที่ต่างๆเพื่อเอาอาวุธหายาก และเมื่อสามารถเก็บได้ อาวุธเหล่านี้จะถูกนำไปขายตามเมืองต่างๆ การ Farming ไม่เหมาะกับผู้เล่นจำนวนมาก และมีความเป็นไปได้ยากสูงถ้านำผู้เล่นด้วยกันเองหรือ NPC ออกไปล่า สิ่งของส่วนมากที่ผู้เล่นไป Farming คือ การล่า Green Weapon , Gold Weapon และ White Hair Dye , Black Hair Dye สิ่งของเหล่านี้มีราคาสูงและสามารถนำไปขายให้แก่ระหว่างผู้เล่น,ว่าถอดความสามารถของอาวุธเพื่ออัพเกรด เป็นต้น ปกติ Green Weapon และ Gold Weapon ส่วนมากจะขายเป็นตัวอาวุธมากกว่าขายแยกโดยมีอาวุธและของเพื่อเพิ่มความสามารถ หลักการในการติดตั้ง Skill เพื่อออกไป Farming 1.ติดตั้ง Skill ในเรื่องของความเร็ว ในเรื่องของความเร็วจะส่งผลในเรื่องการโจมตีและการเคลื่อนที่ ถ้ายิ่งมีความเร็วมากเท่าใด พลังชีวิตจะถูกยืดเวลานานและมีโอกาสในการล้มบอสมากขึ้น 2.ติดตั้ง Skill ประเภท Elite Skill Elite Skill สามารถติดตั้งได้เพียงแค่ 1 Skill เท่านั้น และ Skill ส่วนมากแต่ละประเภทจะแตกต่างกันไป แต่มันมีข้อดีคือคุณสมบัติของ Elite Skill มักได้เปรียบกว่า Skill แบบธรรมดา กล่าวคือ Elite Skill บางตัวจะรวมความสามารถของ Skill ธรรมดาถึง 2 ตัว และข้อดีของมันคือช่วยประหยัดเนื้อที่ในการจัด Skill ของเราด้วย Elite Skill ส่วนมากในประเภท Farming นั้นคือจะเน้นในเรื่องค่าการโจมตีสูงสุด , การป้องกันสูงสุด ,ป้องกันจากการโจมตีของศัตรู หรือความเร็วในการโจมตี เป็นต้น แต่บาง Skill จะมีข้อเสียเช่น สูญเสียค่า Energy เป็นจำนวนมากในบาง Skill หรือว่าถูกหักล้างใน Skill ประเภท Enchantmenr เป็นต้น 3.การป้องกันตัวเอง ถ้ามี Skill เกี่ยวกับการป้องกันจากการโจมดีจะดีมากๆ เพราะการ Farming นั้นจำเป็นต้องควบคุมพลังชีวิตของเราให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ เพราะส่วนมากศัตรูมักรุมเราตั้งแต่จำนวน 5 ตัวขึ้นไปหรือมีบอสเข้ามาสมทบในการจัดการเราด้วย 4.การเพิ่มพลังชีวิต การเพิ่มพลังชีวิตเป็นส่วนสำคัญเป็นอย่างมากเพื่อยืดเวลาในการตายให้นานขึ้น ในกรณีที่ถูก Skill รบกวนจากศัตรูนั้น เราสามารถใช้ Skill ประเภทเพิ่มพลังชีวิตได้ ในการติดตั้ง Skill เพื่อ Farming นั้น สิ่งที่สำคัญที่สุดเป็นอันดับแรกคือ การป้องกันจากการโจมตี แม้ว่านำเรื่องของความเร็วมาก่อน อาจส่งผลให้เสียชีวิตได้ หรือว่านำเรื่องการเพิ่มพลีงชีวิตมาก่อน ทำให้เสียเวลาการโจมตีและมีสิทธิ์เสียชีวิตได้ ฉะนั้นแล้วถ้าให้ความสำคัญในเรื่องการป้องกันก่อน มันจะส่งผลกับเรื่องของความเร็วและการเพิ่มพลังเป็นอย่างระบบ ป้องกัน -> เร่งความเร็ว -> การโจมตีสูงสุด -> เพิ่มพลัง หลังจากจัด Skill ได้อย่างลงตัวแล้ว สิ่งต่อไปที่ควรคำนึงถึงคือ อาวุธ ส่วนมากอาวุธที่ได้มานั้นอาจได้จาก Collector ซึ่งต้องแลกวัตถุดิบตามที่กำหนด , การดรอป หรือการซื้อขายระหว่างผู้เล่น ในตอนแรกนั้นอาวุธใช้อยู่มีความสำคัญน้อยกว่า Skill เว้นจัด Skill ออกมาได้ดี อาวุธส่วนมากจำเป็นต้องถูกอัพเกรดทั้งหมด ถ้าใช้อาวุธที่ไม่มีการอัพเกรด ก็อาจมีสิทธิ์เสียชีวิตได้ ประเภทของการอัพเกรดอาวุธและเกราะ หลักๆจะต้องมี Energy และ Enchanting ที่เกี่ยวกับการใช้ Skill ประเภท Enchantment เพื่อเพิ่มความสามารถในการโจมตีหรือว่าค่าพลังชีวิตเป็นต้น สิ่งที่สำคัญไปมากกว่านั้นคือ จำเป็นต้องมีคุณสมบัติข้างต้น 2 อย่างในการ Farming หรือว่าอย่างใดอย่างหนึ่ง ในส่วนของการจัด Skill จะต้องดูความสามารถของอาชีพอื่นๆด้วยว่าอาชีพแต่ละอาชีพมีข้อดีและมีความสามารถอย่างไร ส่วนมากอาชีพเหล่านี้มักนำไปใช้ใน Secondary Profession มากกว่าเพื่อรองรับความแข็งแกร่งของตัวละคร Warrior ===== ความแข็งแกร่ง,พลังโจมตีรุนแรง Elementalist ===== การใช้เวทย์ในการโจมตีทั้งความรุนแรงและชะลอการต่อสู้ของศัตรู,เพิ่มความสามารถในการโจมตี Monk ===== การใช้เวทย์เพิ่มพลังชีวิต,รักษาพลังชีวิตและสนับสนุนในการช่วยเหลือ Mesmer ===== การใช้เวทย์เพื่อยับยั้งการโจมตีจากศัตรู,ความเร็วในการร่ายเวทย์ Necromancer ===== การดูดพลังชีวิตจากศัตรู,ปลดปล่อยกองทัพผีดิบฟื้นคืนชีพเพื่อสนับสนุนการโจมตี,ปล่อยพิษเพื่อลดพลังชีวิต Ranger ===== การต่อสู้ด้วยระยะไกลเน้นโจมตีกลุ่ม,นำสัตว์ป่ามาเป็นสัตว์เลี้ยงเพื่อสนับสนุนการโจมตี,การป้องกันจากการโจมตี Assassin ===== การโจมตีประเภท Critical Hit,การเคลื่อนที่ว่าด้วยความเร็ว,การลดพลังชีวิตจากการโจมตีทางกาย Ritualist ===== การปล่อยวิญญาณเพื่อยับยั้งการร่ายเวทย์จากศัตรู Paragon ===== การเพิ่มพลังชีวิต,การลงพลังชีวิตจากการโจมตีทางกาย, Dervish =====การใช้เวทประเภทดิน,ชะลอการเคลื่อนไหวการต่อสู้ของศัตรู การโจมตีประเภท Critical Hit โดยภาพรวมของอาชีพแต่ละอาชีพล้วนมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันออกไป ฉะนั้นแล้วจึงไม่สามารถให้คำตอบได้ว่าอาชีพไหนมีความแข็งแกร่งและมีข้อเสียน้อยที่สุด เพราะ Skill ในแต่ละอาชีพมัข้อเสียอยู่เสียส่วนใหญ่ สถานที่การ Farming นั้นไม่ใช่เป็นการล่าทุกหนแห่ง ในแต่ละภาคมีบางสถานที่ที่เหมาะสำหรับการ Farming เป็นอย่างมาก Prophecies Farming for Green Weapon Sorrow's Furnace Farming for Money Mountain Trolls Desert Griffons Mahgo Hydras Minotaurs Farming for Dye Pre-Searing Ascalon Faction Farming for Item - Kinya Province - Seijun Woods มอนสเตอร์ - Kappa ทั่วโลกใน Cantha - Kirin ใน Shing Jea Island , Echovald Forest และ The Jade Sea - Mantid ใน Shing Jea island และ Kaineng City - Naga ใน Shing Jea Island , Echovald Forest และ The Jade Sea - Shiro'ken ทั่วดินแดนใน Kaineng City และ ดินแดน The Jade Sea - Vermin ใน Xaquang Skyway - Wardens ใน Echovald Forest Nightfall Farming for Item - Remains of Sahlahja (ภารกิจ) - The Hidden City of Ahdashim มอนสเตอร์ - มอนสเตอร์ตระกูล Djinns - Rain Beetle ในดินแดนรอบ Vabbi - Tusked Howlers ใน Yohlon Haven - Tusked Hunters ใน Yohlon Haven เห็นได้ชัดว่าถ้าต้องการอาวุธหายากนั้นจะต้องเข้าไปเล่นใน Prophecies แต่ในภาคอื่นๆนั้นก็มีเหมือนกันแต่จะหายากนิดหน่อย ในความหมายของ Farming ไม่ใช่เพียงแค่ล่าอาวุธ,เงิน หรือ Green Weapon เท่านั้น ยังมี Farming อีกประเภทหนึ่งที่เรียกว่า Faction Farming หมายถึงการล่าคะแนน Faction เพื่อปลดล๊อค Skill,อาวุธ,ใบอัพเกรด ใน PvP การจัด Skill นั้นจะเหมือนกับ Farming แบบธรรมดา แนวคิดการจัด Skill ก็เหมือนกัน Faction Farming มีอยู่ 2 ประเภทด้วยกันคือ Farming กับ Kurzicks และ Luxons Faction ประเภทนี้เอาไว้เพิ่มคะแนนให้กับ Guild ของตัวเอง สถานที่ที่เหมาะกับการล่า Faction มีดังต่อไปนี้ - Competitive Missions - Fort Aspenwood และ The Jade Quarry. - Challenge Missions- Altrumm Ruins, Amatz Basin, The Aurios Mines และ Zos Shivros Channel - Alliance Battles Farming กับ Balthazar Faction ประเภทนี้เอาไว้ปลดล๊อคของใน PvP สถานที่ที่เหมาะกับการล่า Faction มีดังต่อไปนี้ - Zaishen Challenge ใน Battle Isles โดยรวมแล้วการ Farming นั้นเป็นสิ่งๆหนึ่งที่เราจะต้องอยู่รอดให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้โดยมี Skill ต่างๆคอยสนับสนุนตลอด By: nutn

ติดตามSanook! Game

แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเกมล่าสุด เกมออนไลน์ เกมมือถือ เกมคอนโซล และแฟลชเกมส์สำหรับเล่นบนเว็บมากมาย ให้คุณเล่นเกมฟรี!