MUSHROOM MEMORY

MUSHROOM MEMORY
Falseโดย ;

เกมส์ทดสอบความจำ มีลูกบอลสีซ่อนอยู่ในเห็ดแต่ละต้น ให้เราจำให้ได้ว่าสีใดอยู่ตรงไหนแล้วจับคู่ให้พวกมันด้วยนะ