เกมส์กระดาน Sudoku

เกมส์กระดาน Sudoku
Falseโดย ;

ในตาราง 9x9 จะมีตาราง 3x3 เรียงซ้อนกันอยู่ 9 ตาราง โดยแถวแนวตั้งและแนวนอน แต่ละแถวมีทั้งหมด 9 ช่อง