เกมส์กระดาน super Jumy

เกมส์กระดาน super Jumy
Falseโดย ;

การเดินขั้นบันไดงู ไม่ง่ายเลยที่จะผ่านไปได้ เพราะแต่ละขั้นจะมีปริศนาทายอยู่ถ้าตอบถูกถึงจะได้ผ่านไป