Gomoku Ninuki localPVP

Gomoku Ninuki localPVP
Falseโดย ;

เกมส์กระดาน เกมส์หมากล้อม จุดประสงค์ของเกมนี้ ใช้หมากของตน ล้อมพื้นที่ว่างบนกระดาน ให้ได้ดินแดนของตนมากกว่าคู่ต่อสู้