Bitmap Turret Defence

Bitmap Turret Defence
Falseโดย ;

เกมส์วางแผน เกมวางแผน เกมในสไตล์ Turret กลาโหม - Bitmap Turret กลาโหมใช้ Actionscript 2, ภาพเคลื่อนไหวแถบ Bitmap Bitmap และการสุ่มตัวอย่างเพื่อผลดี ป้อมปราการวางกลยุทธ์ในสนามแข่งขันเพื่อที่จะหยุดมอนสเตอร์จากการเข้าถึงจุดสิ้นสุดของเส้นทาง