Cups

Cups
Falseโดย ;

เกมส์ทดสอบความจำ  มากันดูสิว่าของที่อยู่ใต้ถ้วยแต่ละใบนั้นเมื่อทำการสลับตำแหน่งกันแล้วคุณจะหามันเจอหรือเปล่า