เกมส์ไพ่ เกมส์เปิดไพ่ Spider Freecell Solitaire

เกมส์ไพ่ เกมส์เปิดไพ่ Spider Freecell Solitaire
Falseโดย ;

เกมส์ไพ่ เกมส์เปิดไพ่ ย้ายการ์ดทั้งหมดไปที่มูลนิธิ (กองบนขวา)บัตรจะต้องมีรากฐานที่เป็นชุดเดียวกันและในลำดับ คุณสามารถใส่การ์ดกับบัตรฉาก (กองกลาง) ถ้ากองฉากว่างเปล่าหรือถ้าการ์ดเป็นหนึ่งในจุดที่มีขนาดเล็กกว่าบัตรด้านบนและพวกเขามีสีที่แตกต่างกัน คุณสามารถใส่การ์ดคนใดคนหนึ่งไปยังเซลล์ (สถานที่บนซ้าย)

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ เกมส์ไพ่