Heli Attack 3

 Heli Attack 3
Falseโดย ;

เกมส์อาเขต เกมอาเขต  ในเกมส์นี้คุณจะต้องรับบทเป็นทหารหน่วยพิเศษที่เรียกออกมารับมือกับเฮลิคอปเตอร์สงครามของข้าศึก ให้ยิงเฮลิคอปเตอร์แต่ละด่านให้ร่วงให้หมด