Formation

Formation
Falseโดย ;

เกมส์อาเขต เกมอาเขต เกมนี้จะให้ผู้เล่นฝึกการวางแผนและความไวของประสาทสัมผัส โดยผู้เล่นจะต้องบังคับเม็ดสีขาวกลุ่มหนึ่ง เลื่อนหลบเม็ดสีอื่นๆที่ตกลงมาจากฟ้า และรับเม็ดสีขาวด้วยกัน แล้วจำนวนเม็ดขาวจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ