Sonic

Sonic
Falseโดย ;

เจ้าเม่นความเร็วสูง "โซนิค" เขาจะมีจุดเด่นตรงที่วิ่งเร็วกว่าตัวอื่น จุดหมายคือให้เดินทางไปถึงเส้นชัยโดยเก็บวงแหวนไปด้วยตามทาง ซึ่งวงแหวนจะช่วยป้องกันไม่ให้ตัวละครตายเมื่อถูกศัตรูทำร้าย