แฟนเกมทำเครื่องสวิตช์แบบที่ไม่มีทางหายอีกต่อไป

แฟนเกมทำเครื่องสวิตช์แบบที่ไม่มีทางหายอีกต่อไป

Nintendo Switch เป็นเครื่องเกมขนาดพกพา สามารถนำใส่กระเป๋าไปด้วยได้อย่างสะดวกสบาย แต่กลับกันก็เสี่ยงต่อการหายอย่างมาก แต่มีแฟนเกมได้แก้ไขปัญหานี้ด้วยการทำเครื่อง Nintendo Switch ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก และเล่นได้จริง!

ทั้งนี้วิศวกรชาวอเมริกันนามว่า Michael Pick ได้มีการดัดแปลงเครื่องเกม NINTENDO SWITCH ให้มีขนาดใหญ่กว่าเครื่องปกติถึง 650% โดยได้สร้างตัวเครื่องขึ้นมาใหม่โดยใช้ 3D printer และมีการเชื่อมสายด้านในให้สามารถเล่นได้จริงๆ โดยเครื่องเกมตัวนี้มีนํ้าหนักถึง 30 ปอนด์ และมีขนาดใหญ่เทียบเท่าทีวี ซึ่งนับเป็นเครื่องสวิตช์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกในขณะนี้

อย่างไรก็ตามสาเหตุที่วิศวกรผู้นี้ได้สร้างเครื่องดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริจาคให้เป็นเครื่องเกมให้เด็กๆ ในโรงพยาบาลได้เล่นกันในเมืองแนชวิลล์ รัฐเทนเนสซี ภายใต้โครงการร่วมบริจาคของเล่นให้กับเด็กๆ ในโรงพยาบาลนั่นเอง