RoV เตรียมตัว Update ใหญ่จ่อเข้า !! รื้อความสามารถ Hero หลายตัว (Patch 1)

RoV เตรียมตัว Update ใหญ่จ่อเข้า !! รื้อความสามารถ Hero หลายตัว (Patch 1)
S! Game

สนับสนุนเนื้อหา

สวัสดีครับเพื่อนๆชาว RoV ที่น่ารักทุกคนแน่นอนว่าสิ่งที่ชาว RoV จำเป็นต้องรู้นั้นนอกจากการเล่นแล้ว ก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของการ Update Patch ที่กำลังจะมีขึ้นในเร็วๆนี้ นอกจากความตื่นเต้นที่เราจะได้รับหลังจาก Update Patch ข้อมูลก็เป็นสิ่งสำคัญแล้วผมอาสานำข้อมูลมาให้เพื่อนๆได้รับชมกัน และการปรับนี้รายละเอียดค่อนข้างเยอะ ผมขออนุญาตแบ่งเป็นตอนๆนะครับ เพราะไม่อย่างนั้นจะยาวเกินอ่านกันเหนื่อยแน่ เอาล่ะครับไปดูกันเลย

Marja: The Ash Weaver

 มาเริ่มที่ตัวแรกเลยอย่าง Marja ซึ่ง Marja นั้นอาจจะเริ่มถูกลืมเลือนไปในความรู้สึกของใครหลายๆคนเป็นไปได้ว่า Patch ใหม่นี้เราอาจจะได้เห็นเธอกลับมาชิงบัลลังก์ราชินีแห่งความมืดอีกครั้งก็เป็นได้ ไปดูในส่วนของการเปลี่ยนแปลงกัน โดยส่วนใหญ่ก็จะถูกปรับในเรื่องของ Animation การโจมตีและรูปแบบการใช้สกิล ให้ลื่นไหลมากยิ่งขึ้น

Passive Skill (Shadow Leech)

 • ทำการลบความสามารถออกไปในส่วนของ Passive Skill ซึ่งทุกๆ 5 เปอร์เซ็นต์ของเลือดที่เสียไปของ Marja จะเพิ่ม 1.5% ความเร็วการเคลื่อนที่และลด Cooldown 1% ความสามารถเหล่านี้จะถูกลบออก
 • ความสามารถของ Passive Skill ถูกปรับใน 2 ส่วน
 • ส่วนแรกในเรื่องของการโจมตีปกติจะเป็น (1.0 Physical Attack)  (+0.1 Magic Attack) และการโจมตีปกติจะเป็นการโจมตีในรูปแบบ Magic Damage
 • ในส่วนที่ 2 ของ Passive Skill ของ Marja  เรื่องของการใช้สกิล 1 โดนศัตรูและ Ultimate โดนศัตรูนั้นจะทำการให้ศัตรูติด Abyss Mask
 • Abyss Mask จะสะสมชาร์จได้สูงสุด 6 Charge โดย 1 Charge นั้นจะเพิ่มพลัง Magic Attack 10 (+ 3 ต่อ Level) และเพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่ 5 หน่วย เป็นระยะเวลา 8 วินาที
 • โดยเมื่อครบเก็บ 6 Charge นั้นจะได้รับความสามารถ Abyss Mask เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า

Skill 1

 •  มาดูในส่วนของสกิล 1 กันบ้างสกิล 1 ของ Marja นั้นหากใช้โดนศัตรูประเภท " Hero "จะลด Cooldown 1.5 วินาทีและจะลด Cooldown  0.5 วินาทีเมื่อโจมตีโดน Minions
 • [แบบเก่า] Magic Damage 450/540/630/720 /800/900 (+ 0.7 Magic Attack)
 • [แบบใหม่] เป็น 375/440/505/570/635/700 (+0.5 Magic Attack)
 • Cooldown  7 /6.7/6.4/6.1/5.8/5.5 วินาที เปลี่ยนเป็น 6/5.8/5.6/5.4/5.2/5 วินาที

Skill 2

 • [แบบเก่า] Magic Damage  330/395/460/525/590/655 (+0.55 Magic Attack)
 • [แบบใหม่] ของใหม่เปลี่ยนเป็น 225/265/305/345/385/425 (+0.35 Magic Attack)
 • [แบบเก่า] ปรับค่าฟื้นฟูเลือดเมื่อสกิลโดนศัตรู 180/240/300/360/420/480 (+0.35 Magic Attack)
 • [แบบใหม่] ปรับค่าฟื้นฟูเลือดเป็น 180/240/300/360/420/480 (+0.35 Magic Attack) และ (+5% ของ HP Marja ที่หายไป)
 • เมื่อก่อนจะสามารถดูดเลือด HP ของ Minions ได้สูงสุด 1/3 เปลี่ยนเป็นดูดเลือดสูงสุดเป็น 1/2 เลย
 • Cooldown จาก 5 วินาทีเป็น 8 วินาที

Skill 3

 • ถูกนำความสามารถในการฟื้นฟูเลือด เมื่อใช้ท่าไม้ตายและการ Slow ศัตรูออกไปเมื่อออกจากความสามารถ Ghost Walk
 • เมื่อ Marja เข้าสู่โหมด Ghost Walk ก็จะทำ Damage  325/450/575 (+0.45 Magic Attack) ทันทีและเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 20 เปอร์เซ็นต์เป็นเวลา 2 วินาที
 • เมื่อออกจากความสามารถ Ghost Walk จะทำ Damage 325/450/575 (+0.45 Magic Attack) ใส่ศัตรูอีกครั้งหนึ่งและทำให้ศัตรูได้รับสถานะใบ้รอบตัว Marja อีก 1 วินาที

Errol 

Passive Skill 

 • ลด Dmg เวลาพุ่งตัว (พลังโจมตี 1.5 Physical Attack) เปลี่ยนเป็น (พลังโจมตี 1.3 Physical Attack)
 • ลดระยะการพุ่งโจมตีจาก 5 เมตรเป็น 4 เมตร
 • เมื่อ Passive ของ Errol ทำงานจะไม่ลดเกราะกายภาพอีกต่อไป
 • [แบบเก่า] สถานะ Berserk จะเพิ่ม 12% Attack Speed/ Stack
 • [แบบใหม่] สถานะ Berserk จะเพิ่ม 7-14% Attack Speed/ Stack (เติบโตตาม Level Errol )
 • เอาความสามารถดูดเลือดออกจาก Passive Skill 

 Skill 1

 • ปรับปรุง Animation ท่าพุ่งของ Errol ให้เร็วยิ่งขึ้น
 • ขณะพุ่งเปลี่ยนจากการไม่ตกเป็นเป้าหมายเป็นการป้องกัน CC
 • [แบบเก่า] เมื่อพุ่งสกิล 1 โดนศัตรูจะฟื้นฟูเลือด 6% ต่อศัตรูทุกตัวที่โดน
 • [แบบใหม่] เมื่อพุ่งสกิล 1 โดนศัตรูจะฟื้นฟูเลือด 4% ต่อศัตรูทุกตัวที่โดน (+0.4 Extra Physical Attack)
 • หากเป้าหมายไม่ใช่ Hero จะทำการ ฟื้นฟูเลือด 75% 

Skill 2 

 • ปรับปรุง Animation ท่าโจมตีของ Errol ให้เร็วยิ่งขึ้น
 • หากเก็บ Stack ครบหลังโจมตีการโจมตีถัดไปจะเป็นการพุ่งโจมตี
 • หากเก็บ Stack ครบและโจมตีโดนศัตรู Errol จะทำการเก็บ Stack ได้และสามารถเก็บได้สูงสุด 5 Stack 
 • [แบบเก่า] เมื่อใช้สกิล 2 โดนศัตรูจะฟื้นฟูเลือด 12% ของ HP ที่เสียไป
 • [แบบใหม่] เมื่อใช้สกิล 2 โดนศัตรูจะฟื้นฟูเลือด 8% ของ HP ที่เสียไป (+0.8 Extra Physical Attack)
 • หากเป้าหมายไม่ใช่ Hero จะทำการ ฟื้นฟูเลือด 75% 
 • [แบบเก่า] ความเสียหายกายภาพ 250/300/350/400/450/500  (+1.8 Physical Attack)
 • [แบบใหม่] ความเสียหายกายภาพ 200/240/280/320/360/400 (+1.5 Physical Attack)

Skill 3

 • เพิ่มความสามารถในการต้าน CC ขณะใช้สกิล
 • ความเสียหายที่ทำต่อศัตรูขณะ Errol อยู่บนอากาศจะ Slow ศัตรู 20% ทุกๆ 0.5 วินาที

เรียกได้ว่ายกเครื่องความสามารถอย่างมากทั้ง Marja และ Errol เดี๋ยวเราจะมาต่อกันเพราะเดี๋ยวจะยาวเกินไปครับยังมี Hero อีกหลายตัวรออยู่ไว้เดี๋ยวพบกันครับสวัสดีครับ