รวมเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเอกชนทั่วประเทศ

รวมเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเอกชนทั่วประเทศ
S! Campus

สนับสนุนเนื้อหา

ประกาศผลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับ Admission 55 ลังจากทราบผลน้องๆหลายคนคงสุขสมหวังได้เข้าไปศึกษาในคณะและมหาวิทยาลัยที่ตนเองต้องการ แต่น้องๆ คนไหนที่ผิดหวังไม่ต้องเสียใจ เพราะทางเลือกในการศึกษายังมีอีกมากมาย วันนี้ทีมงาน Sanook! Campus รวบรวม ข้อมูลของมหาวิทยาลัยเอกชน ไว้ให้น้องๆสนใจที่ไหนลองคลิกไปที่เว็ปไซต์ของมหาวิทยาลัย นั้นได้เลย....

 

1. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Bangkok University
http://www.bu.ac.th

2. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต Kasem Bundit University
http://www.kbu.ac.th

3. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ Dhurakijpundit University
http://www.dpu.ac.th

4. มหาวิทยาลัยเกริก Kirk University
http://www.krirk.ac.th

5.มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น Saint John's University
http://www.stjohn.ac.th

6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร Mahanakorn University of Technology
http://www.mut.ac.th

7. มหาวิทยาลัยศรีปทุม Sripatum University
http://www.spu.ac.th

8. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย The University of the Thai Chamber of Commerce
http://www.utcc.ac.th

9. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ Assumption University
http://www.au.edu

10. มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ South-East Asia University
http://www.sau.ac.th

11. มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต Rattana Bundit University
http://www.rbac.ac.th

12. มหาวิทยาลัยสยาม Saim University
http://www.siam.edu

13. มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
http://www.eau.ac.th

14. มหาวิทยาลัยปทุมธานี Pathumthani University
http://www.ptu.ac.th

15. มหาวิทยาลัยชินวัตร Shinawatra University
http://www.shinawatra.ac.th

16. มหาวิทยาลัยรังสิต Rangsit University
http://www.rsu.ac.th

17. มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ (ประเทศไทย) Webster University (Thailand)
http://www.webster.ac.th

18. มหาวิทยาลัยนานาชาติ แสตมฟอร์ด Stamford International University
http://www.stamford.edu

19. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ Hua Chiew Chalermprakiet University
http://www.hcu.ac.th

20. มหาวิทยาลัยคริสเตียน Christian University
http://www.christian.ac.th

21. มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น Western University
http://www.western.ac.th/

22. มหาวิทยาลัยภาคกลาง Phakklang University
http://www.tuct.ac.th

23. มหาวิทยาลัยพายัพ Payap University
http://www.payap.ac.th

24. มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา Chaopraya University
http://www.cpu.ac.th

25. มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ North-Chiang Mai University
http://www.northcm.ac.th

26. มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ North-Eastern University
http://www.neu.ac.th

27.มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล Vongchavalikut University

http://www.vu.ac.th

28.มหาวิทยาลัยราชธานี Ratchatani College of Technology
http://www.rtu.ac.th

29. มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ Hatyai University
http://www.hu.ac.th

30 มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเอเชีย Asian University of Science and Technology
http://www.asianust.ac.th

31. วิทยาลัยดุสิตธานี Dusitthani College
http://www.dtc.ac.th

32. วิทยาลัยทองสุข Thongsuk College
http://www.thongsook.ac.th/

33. วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ Saint Louis College
http://www.saintlouis.or.th

34. วิทยาลัยมิชชั่น Mission College
http://www.missioncollege.edu

35. วิทยาลัยรัชต์ภาคย์ Rajapark College
http://www.rajapark.ac.th/

36. วิทยาลัยราชพฤกษ์
http://www.rc.ac.th/

37. วิทยาลัยแสงธรรม Saengtham College
http://www.saengtham.ac.th

38. วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี
http://www.tct.ac.th/

39. วิทยาลัยเซาธ์อีสบางกอก South-East Bangkok College
http://www.sbc.th.edu

40. วิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ North Bangkok Collage
http://www.northbkk.ac.th

41. วิทยาลัยเซนต์เทเรซา - อินติ
http://www.stic.ac.th

42. วิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
http://www.bkkthon.ac.th

43. วิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานีอุดร Rachathani Udon College of Technology
http://www.mua.go.th/~bphe/u_data/RUTC.htm

44. วิทยาลัยสันตพล Suntapol College
http://www.santapol.ac.th

45. วิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ North-Eastern Polytechnic College
http://www.polytechnic.ac.th

46. วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย College of Bhandit Asia C.B.A.
http://www.cas.ac.th

47. วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ Bundit Borihanturakit College
http://www.bbc.ac.th/

48. วิทยาลัยนครราชสีมา Nakhonratchasima College
http://www.nmc.ac.th/

49. วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา Chalermkarnchana College
http://www.ckc.ac.th

50. วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ Southern College of Technology
http://www.sct.ac.th

51. วิทยาลัยศรีโสภณ Srisophon College
http://www.ssc.ac.th

52. วิทยาลัยตาปี Tapee College
http://www.tapee.ac.th/

53. มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา Yala Islamic University
http://www.yiu.ac.th/

54. วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ International Buddhist College
http://www.ibc.ac.th

55. วิทยาลัยโยนก Yonok College
http://www.yonok.ac.th

56. วิทยาลัยลุ่มน้ำปิง Lumnamping College
http://www.lpc.th.edu

57. วิทยาลัยพิษณุโลก
http://www.plc.ac.th/

58. วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น Far Eastern College
http://www.fareastern.ac.th

59 วิทยาลัยเชียงราย
http://www.crc.ac.th/

60. วิทยาลัยอินเตอร์เทค-ลำปาง Lampang Inter-Tech College
http://www.lit.ac.th/

61. วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
http://www.siamtech.ac.th/