รักกันให้ยั่งยืน

รักกันให้ยั่งยืน

แต่พอเริ่มหมดช่วงโปรโมชั่น ข้อเสียของทั้งสองฝ่ายก็เริ่มจะปรากฏ อาจมีบ้างที่ความคิดเห็นไม่ตรงกัน หรือทะเลาะกัน ถ้าอยากจะรักษาความรักเอาไว้ให้ยืนยาว ทั้งสองฝ่ายก็ต้องช่วยกัน ดูแลความรักเอาไว้

เทคนิคหล่อเลี้ยงรักให้ยั่งยืน

- ชื่นชม ชื่นชมด้านบวกของกันและกัน คิดถึงข้อดีของอีกฝ่าย และรู้จักแสดงออกให้อีกฝ่ายรับรู้

- ยอมรับซึ่งกันและกัน ต้องเข้าใจและเห็นใจเขาอย่างที่เขาเป็น ไม่คาดหวังอีกฝ่ายเกินไป ถึงอีกฝ่ายจะมีข้อเสียบ้าง ก็ต้องรู้จักเห็นอกเห็นใจ และให้อภัย

- เอาใจใส่ ให้เกียรติ ลดการเอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา ไว้ใจกัน เชื่อใจกัน ให้เิอีกฝ่ายเสมอ

- แบ่งปัน รู้จักเปิดใจให้กัน แบ่งปันความรู้สึกระหว่างกันและกัน เวลางอน โกรธ ไม่พอใจ ควรพูดจาสื่อสารให้อีกฝ่ายได้รับรู้ โดยใช้ภาษาที่ฟังแล้วสบายใจ ไม่ใช่ตำหนิติเตียนกัน

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus