รับชมที่นี่! รวมหนังผีสุดสยอง

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) รับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) รับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565

เปิดรับตรง หลักสูตรไทยและหลักสูตรนานาชาติ มีทุนการศึกษา สมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย กับหลักสูตรคุณภาพ ก้าวทันเทรนด์อาชีพยุคใหม่ ใน 2 วิทยาเขต แคมปัสเเจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี  และ แคมปัสพัทยา จ.ชลบุรี ด้วยการเรียนการสอนรูปแบบ Work-based Education การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ห้องปฏิบัติการครบครัน พร้อมโอกาสในการฝึกปฏิบัติงานในทุกหลักสูตรกับเครือข่ายพันธมิตร องค์กรชั้นนำทั้งในเเละต่างประเทศ ส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้พร้อมทำงานกับอาชีพในฝันไปกับคณะและสาขาวิชาต่างๆ ที่ตอบโจทย์ยุค 4.0 ได้แก่

คณะบริหารธุรกิจ คณะการจัดการธุรกิจอาหาร คณะศิลปศาสตร์ คณะการจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง  

คณะวิทยาการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี คณะการจัดการการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ คณะนิเทศศาสตร์  

คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร คณะพยาบาลศาสตร์ และ International Modern Trade Business Management Program  

 

สำหรับเยาวชน ผู้ที่สนใจ ยื่น สมัครเรียนด้วยGPAX วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย–เทียบเท่า หรือ สายอาชีพ(ปวช./ปวส.)  อยู่จังหวัดไหนก็สมัครได้ มีเจ้าหน้าที่พี่แนะแนวทุกภูมิภาคให้คำปรึกษา สะดวกด้วยขั้นตอนออนไลน์เต็มรูปแบบ สัมภาษณ์ - ประกาศผล - รายงานตัว ช่องทางสมัครเรียน - ติดต่อสอบถามโทร. 02-855-0000  

SCAN QR CODE หรือเสิร์ช Line Openchat: #DEK65PIM   

Website: https://www.pim.ac.th 

Facebook: https://www.facebook.com/pimfanpage    

Twitter: https://twitter.com/PIMCampus    

Instagram: Teampim