วิทยาศาสตร์ฯ มธ. เปิดรับ TCAS 4 รอบแอดมิชชั่น จำนวน 552 ที่นั่ง

วิทยาศาสตร์ฯ มธ. เปิดรับ TCAS 4 รอบแอดมิชชั่น จำนวน 552 ที่นั่ง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เปิดรับสมัครTCAS62รอบ 4 แอดมิชชั่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ในโครงการภาคปกติ 16 หลักสูตร จำนวน 394 ที่นั่ง อาทิ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาเคมี สาขาวัสดุศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร ฯลฯ เป็นต้น รวมถึงโครงการพิเศษ  7 หลักสูตร จำนวน 158 ที่นั่ง อาทิ สาขาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล สาขาคณิตศาสตร์การจัดการ สาขาเทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและการแปรรูปเคมีชีวภาพ ฯลฯ เป็นต้น รวมทั้งสิ้น 552 ที่นั่ง โดยผู้สนใจสามารถตรวจสอบคุณสมบัติ และสมัครออนไลน์ได้ที่ http://mytcas.com/  ได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 19 พฤษภาคม 2562

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานวิชาการและกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. ศูนย์รังสิต โทรศัพท์ 0-2564-4440 ต่อ 2002, 2020, 2045 เว็บไซต์ www.sci.tu.ac.th หรือเฟซบุ๊ก www.facebook.com/ScienceThammasat

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus