ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เปิดตัวกิจกรรมการประกวดคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิก DigiFam Awards

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เปิดตัวกิจกรรมการประกวดคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิก DigiFam Awards

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แถลงข่าวเปิดตัวกิจกรรมการประกวดคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิก DigiFam Awards ภายใต้แนวคิด“เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง” ของโครงการ Healthy Digital Family ซึ่งเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไป ร่วมแสดงความคิดสร้างสรรค์และแบ่งปันความรู้ ความเข้าใจ ในการเสพสื่อดิจิทัลเพื่อส่งเสริมความรู้สร้างความตระหนักรู้เท่าทันในการใช้สื่อในปัจจุบัน โดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์นิธิ มหานนท์เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และคุณโหน่ง-วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์ ผู้ก่อตั้งสำนักข่าวออนไลน์ The Standard มาร่วมแถลงข่าวและแบ่งปันเทคนิคการใช้และผลิตสื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ ในวันอังคารที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

การประกวด DigiFam Awards เป็นกิจกรรมในโครงการ Healthy Digital Family “เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์  ให้สตรอง” ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๒๕ มิถุนายน และจะประกาศผลการตัดสินในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒

 

 

 

 

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus