ส่องดู 4 สายงาน... ที่ต้องการสูงสุดในปี 2020

ส่องดู 4 สายงาน... ที่ต้องการสูงสุดในปี 2020
S! Campus

สนับสนุนเนื้อหา

ทุกวันนี้เกิดความเปลี่ยนแปลงมากมายในโลกและสังคมของเรา ทั้งความก้าวกระโดดของเทคโนโลยี สภาพอากาศที่แปรปรวนการมาถึงของหุ่นยนต์ ทรัพยากรธรรมชาติที่ขาดแคลน การใช้พลังงานทดแทน การกระจายตัวของระบบเศรษฐกิจ ข้อมูลจำนวนมหาศาล ประชากรโลกที่สูงวัย สิ่งเหล่านี้จะทำให้โอกาสในการทำงานของคนเราเปลี่ยนไป และมีการคาดการณ์กันว่า ในปี 2020 งานเหล่านี้จะเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงาน

นักต่อสู้ทางโลกไซเบอร์มีการประเมินกันว่าในเวลาเพียงแค่ปีเดียว มีการจู่โจมทางไซเบอร์ในออสเตรเลียเพียงประเทศเดียวก็สร้างความเสียหายเป็นจำนวนเงินมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐแล้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์บอกว่า เมื่อ 5 ปีก่อนความต้องการนักวิเคราะห์นโยบายและระบบอัจฉริยะเพิ่มขึ้น 21.4 เปอร์เซ็นต์

โดยกลุ่มงานที่มีความต้องการสูงคือกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ความบันเทิง การสื่อสารโทรคมนาคม การเงิน การธนาคาร การบัญชี และเมื่อเทคโนโลยีมีการพัฒนาขึ้น มีเทคโนโลยีเพื่อการแพทย์ ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ และตึกอัจฉริยะ งานด้านการรักษาความปลอดภัยบนไซเบอร์ ก็ยิ่งเป็นที่ต้องการ ในปี 2020 คาดว่า งานด้าน ICT จะเป็นที่ต้องการเพิ่มอีก 26.5 เปอร์เซ็นต์

งานด้านตัวเลขที่มีความเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ : ความต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชี การเงิน ที่เพิ่มขึ้น 44 เปอร์เซ็นต์ จะเพิ่มขึ้นอีก 22 เปอร์เซ็นต์ ในปี 2020 และงานด้านสถิติ และการคำนวน ก็จะเพิ่มอีก 10 เปอร์เซ็นต์ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ จะเป็นที่ต้องการทั้งในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท

ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ : ผู้สูงอายุจะมีจำนวนมากขึ้น ทำให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ จะเพิ่มขึ้นอีก 40 เปอร์เซ็นต์ ในปี 2020 ไม่เพียงเฉพาะงานด้านแพทย์เท่านั้น แต่นักวิทยาศาสตร์ด้านการแพทย์ก็จะเป็นที่ต้องการเพิ่มอีก 21.5 เปอร์เซ็นต์

งานครีเอทีฟ สื่อ และการตลาด : ความต้องผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด และการโฆษณาจะเพิ่มขึ้นอีก 15 เปอร์เซ็นต์ ในแวดวงการค้า และการตลาดเฉพาะกลุ่ม และงานด้านเทคนิคการแสดง ก็จะเป็นที่ต้องการเพิ่มอีกประมาณ 16 เปอร์เซ็นต์ ในปี 2020 เช่นกัน

วิศวกร นักกฎหมาย และครู : ในปี 2020 ผู้เชี่ยวชาญด้านโทรคมนาคม จะเป็นที่ต้องการเพิ่มอีก 22 เปอร์เซ็นต์ วิศวกรและผู้ที่ศึกษาด้านวิศวะกรรม ก็จะมีอนาคตที่ดีเช่นกัน ส่วนทนายความจะเป็นที่ต้องการเพิ่มอีก 17.6 เปอร์เซ็นต์ การศึกษาทางด้านกฎหมายก็จะมีอนาคตที่ดี ส่วนงานด้านการศึกษา ก็จะขยายตัว ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้การศึกษาแก่เด็ก จะเพิ่มอีก 27 เปอร์เซ็นต์ ครูที่เชี่ยวชาญในทักษะพิเศษ จะเป็นที่ต้องการเพิ่ม 21 เปอร์เซ็นต์ เช่นกัน

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus