โรงเรียนอนุบาลญี่ปุ่นแตกต่างจากโรงเรียนอนุบาลไทยหรือไม่

โรงเรียนอนุบาลญี่ปุ่นแตกต่างจากโรงเรียนอนุบาลไทยหรือไม่
Anngle

สนับสนุนเนื้อหา

ช่วงปลายเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนพฤศจิกายนเป็นช่วงการตัดสินเลือกโรงเรียนอนุบาลให้ลูกเพื่อเข้าเรียนในเดือนเมษายนของปีถัดไป ดังนั้นช่วงนี้จึงเป็นช่วงที่ผู้ปกครองต้องคิดพิจารณาเป็นอย่างหนักเพื่อเลือกโรงเรียนอนุบาลที่เหมาะสมให้กับลูก เรามาดูกันว่าโรงเรียนอนุบาลในญี่ปุ่นมีอะไรที่แตกต่างจากโรงเรียนอนุบาลในเมืองไทยบ้าง

ระบบโรงเรียนอนุบาล

โรงเรียนอนุบาลในญี่ปุ่นมีหลายแบบซึ่งแบ่งแยกประเภทดังแสดงด้านล่าง

-โรงเรียนอนุบาลที่รับเฉพาะนักเรียนอนุบาล 1-3 ที่เป็นของเอกชนซึ่งมีค่าเรียนรายเดือนและค่าธรรมเนียมแรกเข้าค่อนข้างแพงตั้งแต่ 15,000-28,000 เยนต่อเดือน โดยมีแบบฟอร์มที่เด็กใส่ไปโรงเรียนถูกกำหนดโดยแต่ละโรงเรียนซึ่งอาจเป็นเพียงเสื้อหรือผ้ากันเปื้อนสวมทับชุดตามสบายและสะพายเป๋าหรือสวมหมวกที่ถูกกำหนดให้ใช้เหมือนกันทั้งโรงเรียน

-โรงเรียนอนุบาลที่รับเฉพาะอนุบาล 1-3 ของรัฐบาลหรือของคริสต์ ซึ่งมีค่าเรียนรายเดือนและค่าธรรมเนียมแรกเข้าถูกกว่าโรงเรียนเอกชนอย่างน้อย 2.5 เท่า แต่โรงเรียนของรัฐบาลหรือของคริสต์รับเด็กชั้นอนุบาล 1 ประมาณ 25 คน โดยการจับฉลากและหากเด็กคนไหนที่มีพี่เรียนอยู่ก่อนแล้วก็ได้สิทธิการเข้าเรียนโดยไม่ต้องจับฉลาก ดังนั้นปริมาณเด็กที่รับจากการจับฉลากจะน้อยลงจากคนสมัครเข้าจับฉลากจำนวนมาก แต่พอชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนก็เปิดรับนักเรียนเพิ่ม ดังนั้นคนที่จับฉลากไม่ได้และผู้ปกครองไม่อยากให้ลูกเข้าอนุบาลเอกชนก็สามารถรออีกปีเพื่อให้เด็กเข้าตอนอนุบาล 2 ผู้ปกครองของเด็กบางคนก็ใช้วิธีให้เด็กเรียนอนุบาลเอกชนก่อนหนึ่งปีพออนุบาล 2 ก็ย้ายไปโรงเรียนรัฐบาลหรือโรงเรียนคริสต์

-โรงเรียนอนุบาลที่เป็นโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยซึ่งส่วนใหญ่มักมีชื่อเสียงและสามารถเรียนต่อชั้นประถมได้เลย ทั้งนี้หากเด็กมีผลการเรียนและความประพฤติดีก็จะได้รับการคัดเลือกให้เรียนต่อในระดับมัธยม ผู้ปกครองจำนวนมากอยากให้เด็กเข้าโรงเรียนอนุบาลแบบนี้ แต่การเข้าโรงเรียนดังกล่าวเป็นไปได้ยากมากเนื่องจากมีการจับฉลากสองถึงสามครั้งพร้อมกับการสัมภาษณ์เพื่อเข้าโรงเรียน การจับฉลากก็เป็นไปอย่างโปร่งใสต่อหน้าผู้ปกครองโดยการเอาลูกบอลที่มีหมายเลขของผู้สมัครทุกคนใส่ ในสล็อตและหมุนเอาบอลแต่ละลูกออกมาจนครบจำนวนคนที่ต้องการในแต่ละรอบ การสัมภาษณ์มักจัดขึ้นหลังการจับฉลากครั้งแรกหรือครั้งที่สองซึ่งตามด้วยการจับฉลากครั้งสุดท้ายเพื่อหลีกเลี่ยงระบบการใช้เส้นสายฝากเรียน

-โรงเรียนอนุบาล คอนแวนต์ที่มีเด็กผู้หญิงล้วนที่มีการสอบสัมภาษณ์ที่ค่อนข้างยากเพื่อคัดเลือกเด็กผู้หญิงที่มีวุฒิภาวะการเจริญเติบโตที่ดีซึ่งเด็กสามารถเรียนต่อไปจนถึงมัธยมปลาย

-สถานรับดูแลเด็กซึ่งรับดูแลเด็กทั้งแต่แรกเกิดเพียงไม่กี่เดือนจนถึงวัยก่อนประถมซึ่งรับเฉพาะเด็กที่ทั้งคุณพ่อและคุณแม่ทำงานทั้งคู่

ความแตกต่างระหว่างโรงเรียนอนุบาลญี่ปุ่นและโรงเรียนอนุบาลในไทย

โดยทั่วไปโรงเรียนอนุบาลในญี่ปุ่นเน้นให้เด็กได้เล่น ร้องเพลงและเต้น ทำงานประดิษฐ์ เรียนรู้ธรรมชาติ เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคม เสริมสร้างความมีระเบียบวินัยและการสอนให้เด็กรู้จักช่วยเหลือตัวเองได้ นโนบายการเรียนการสอนขึ้นกับแต่ละโรงเรียน เช่นบางโรงเรียนเน้นให้เด็กเล่นอย่างอิสระมีกิจกรรมเพียงเล็กน้อยพอเป็นพิธี แต่บางโรงเรียนให้เด็กเล่นและกำหนดตารางกิจกรรมรายปีที่เด็กให้ร่วมเช่น การแข่งกีฬาโรงเรียน ทัศนศีกษา งานขายของและงานแสดงประจำปี ทั้งนี้ไม่มีการสอนอ่านเขียนหรือสอบวัดคะแนนอย่างเป็นเรื่องเป็นราวให้กับเด็ก

 

โรงเรียนอนุบาลในญี่ปุ่นส่วนใหญ่มุ่งสร้างความพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจและสร้างระเบียบวินัยให้แก่เด็กก่อนการเข้าสู่โรงเรียนประถมศึกษาซึ่งค่อนข้างแตกต่างจากโรงเรียนอนุบาลส่วนใหญ่ของบ้านเราซึ่งเน้นให้เด็กอ่านออกเขียนได้ตั้งแต่อนุบาล

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus