สนไหม ชิงทุนไป "NASA" โอกาสดีๆของคนไทยที่จะได้สำรวจอวกาศ

สนไหม ชิงทุนไป "NASA" โอกาสดีๆของคนไทยที่จะได้สำรวจอวกาศ

สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาโดย กลิน ทาวน์เซนด์ เดวีส์ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย ร่วมกับ ศูนย์อวกาศและจรวดแห่งชาติสหรัฐฯ (U.S. Space and Rocket Center - USSRC) ซึ่งเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ NASA และเป็นองค์กรร่วมของ Amithsonian สถานทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย และบริษัท ซิกเนเจอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด พร้อมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด และ Thailand Space and Aeronautics Research (TSR) จัดตั้งโครงการทุนการศึกษาค้นพบนักบินอวกาศไทย (Discover Thailand's Astronauts Scholarship Program) ปีที่ 2

1

ทุนการศึกษาค้นพบนักบินอวกาศไทย (Discover Thailand's Astronauts Scholarship Program) ปีที่ 2 เป็นโครงการแข่งขันชิงทุนการศึกษาด้านสำรวจอวกาศ ซึ่งเป็นทุนการศึกษาในโครงการรัฐบาลสหรัฐอเมริกา เพื่อการสำรวจอวกาศ ผู้ที่ชนะการแข่งขันชิงทุนการศึกษา จะได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยไปศึกษาวิชาการสำรวจอวกาศเบื้องต้น หลักสูตรเร่งรัด ระยะเวลา 10 วัน ที่ศูนย์อวกาศและจรวดแห่งชาติสหรัฐฯ ตั้งอยู่ที่ฐานทัพ Redstone Arsenal ของกองทัพสหรัฐอเมริกา ในเมือง Huntsville มลรัฐแอละบามา พร้อมทั้งจะได้รับทุนการศึกษาจนจบปริญญาตรีในคณะใดก็ได้ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยไม่มีข้อผูกมัดใด ๆผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ 1. มีสัญชาติไทย 2. อายุไม่ต่ำกว่า 14 ปี และไม่เกิน 19 ปี ในวันที่สมัคร ผู้สมัครจะต้องสอบ SCAT (Space Camp Aptitude Test) จำนวน 100 ข้อ ภายในเวลา 180 นาที ซึ่งเป็นแบบทดสอบภาษาอังกฤษ ด้าน STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความเป็นมาด้านการสำรวจอวกาศสากล โดยผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด 21 คน จะได้รับการคัดเลือกไปแข่งรอบสุดท้ายที่ STEM Camp เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน ที่ สจล. เพื่อแข่งขันด้านประดิษฐกรรมและนวัตรกรรม นักเรียนชาย 1 คน และหญิง 1 คน ที่ได้รับการโหวตจากเพื่อนและกรรมการมากที่สุดในวันสุดท้าย จะได้รับทุนของรัฐบาลสหรัฐฯ และ สจล.นอกจากนี้ยังมีทุนการศึกษาด้านการสำรวจสมทบจาก Est ซึ่งผู้สมัครชิงทุนต้องผ่านกระบวนการเดียวกัน และได้คะแนนลำดับที่ 3 โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 1. ไม่จำกัดสัญชาติ 2. อายุระหว่าง 12-30 ปี

ทั้งนี้การสมัครสอบ SCAT สามารถสมัครได้ที่ www.spacecampthailand.com ปิดรับสมัครวันที่ 14 ตุลาคม 2560 ค่าลงทะเบียนสมัครสอบ 500 บาท ตัวแทนโรงเรียน 4 คน ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสอบ โดยจะมีการสอบในวันที่ 22 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ STEM CAMP จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2560 ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เช่นกัน สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณรัชนี กริ่มใจ ผู้ประสานงานโครงการ โทร 091-056-0603 หรือ www.spacecampthailand.comโดยในงานแถลงข่าวการเปิดตัวโครงการนี้ ท่านทูตสหรัฐฯ กล่าวว่า ทางสหรัฐฯ มีความยินดี และพร้อมให้การสนับสนุนนักเรียนไทย และคนไทยให้เดินทางไปศึกษาด้านนี้เป็นอย่างยิ่ง เพราะความคิดเห็น การแก้ไขปัญหาที่แตกต่างหลากหลายจากคนรุ่นใหม่ ซึ่งมาจากนานาประเทศทั่วทุกมุมโลกจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความก้าวหน้าบนอวกาศเป็นอย่างมาก

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus