ให้เรียนฟรี10ทุน!ที่วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต

ให้เรียนฟรี10ทุน!ที่วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต
www.eduzones.com

สนับสนุนเนื้อหา

วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครผู้สนใจสอบเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2561โดยการสอบคัดเลือกตรง รอบที่ 1 รอบคัดเลือกนักศึกษาทุนความสามารถพิเศษทางดนตรีจำนวน 10 ทุน (เป็นทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่มีทักษะทางดนตรีปฏิบัติที่โดดเด่นเป็นทุนให้เปล่าแบบไม่ต้องชำระคืน)

กำหนดการสอบคัดเลือกในวันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2560 (สำหรับผู้ที่ต้องการขอทุนการศึกษาตลอดระยะเวลา 4 ปี)

ผู้สมัครจะทดสอบวิชาความรู้ด้านปฏิบัติดนตรี โสตทักษะเบื้องต้น ทฤษฎีดนตรีเบื้องต้น พิจารณาPortfolio และการสัมภาษณ์

ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่ 1 - 29 กันยายน 260 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิตwww.rsu.ac.th/music โทร. 02 997 2200 ต่อ 6259

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus