พูดหลายภาษาช่วยให้เข้าใจสิ่งรอบตัวได้ดี

พูดหลายภาษาช่วยให้เข้าใจสิ่งรอบตัวได้ดี
VOA

สนับสนุนเนื้อหา

นักจิตวิทยาเผย! หากอยากเข้าใจสิ่งรอบตัวได้ดี ควรพัฒนาความสามารถทางภาษาให้หลากหลายอยู่เสมอ จะดีแค่ไหน เมื่อความสามารถทางภาษาที่หลากหลายไม่ได้ช่วยแค่ให้เราสื่อสารกับผู้อื่นได้ดีมากขึ้นเท่านั้น


โดยนักจิตวิทยาภาษาศาสตร์มหาวิทยาลัย Lancaster ประเทศอังกฤษ เขามีความเชื่อว่า คนที่พูดได้หลากหลายภาษาจะเพิ่มโอกาสของการรับรู้และเข้าใจสิ่งรอบตัวได้ดีมากขึ้น โดยได้ให้เหตุผลที่น่าฟังไว้ว่า

เพราะคนที่รู้ภาษาต่างชาติ นอกเหนือจากภาษาแม่ของตัวเองแล้ว จะมีความยืดหยุ่นมากกว่าในการสนใจกับสิ่งที่ผู้คนต่างสังคมต่างวัฒนธรรมให้ความสนใจอยู่ และสามารถช่วยให้ทำความเข้าใจกับวัฒนธรรมหรือความเป็นไปต่างๆ ในสังคมที่ไม่ใช่ของตนเองได้

ฉะนั้นเมื่อเรารับรู้ภาษาของแต่ละชาติที่หลากหลาย จะทำให้เราเข้าใจสังคมนั้นๆได้อย่างลึกซึ้ง เพราะภาษาสามารถสะท้อนถึงภาพลักษณ์ และความเชื่อได้เป็นอย่างดี ... รู้แบบนี้แล้วก็อย่าลืมศึกษาภาษาเพื่อนบ้านของเราไว้เยอะๆนะคะ เราจะได้อยู่ร่วมกับพวกเขาได้อย่างมีความสุขยังไงล่ะ

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus