"เปิดประตูสู่ศิริราช" แนะแนวผู้ปกครองและนักเรียน ม.ปลาย (ฟรี)

"เปิดประตูสู่ศิริราช"  แนะแนวผู้ปกครองและนักเรียน ม.ปลาย  (ฟรี)
S! Campus

สนับสนุนเนื้อหา

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล จัดโครงการแนะแนวผู้ปกครองและนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย “เปิดประตูสู่ศิริราช”


ในวันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30–11.30 น. ณ ห้องประชุม ราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 1 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกระบวนการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2561

กิจกรรมนันทนาการและการเสริมทักษะทางสังคม ความเป็นอยู่และการดำรงชีวิตของนักศึกษาแพทย์ศิริราช รวมทั้งเส้นทางความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โดยมี ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นประธานกล่าวต้อนรับ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และนักศึกษาแพทย์รุ่นพี่ร่วมไขข้อข้องใจ เช่น การเรียนรู้สู่แพทย์ศิริราช สบาย สบาย...สไตล์หมอศิริราช พิเศษ ช่วงบ่าย เปิดโอกาสสำหรับผู้ที่สนใจเยี่ยมชมสถานที่เรียนของนักศึกษาแพทย์ ในการนี้ จึงขอเชิญผู้ปกครองและนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

สำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่ http://www.educationsi.sicsc.net/ สอบถามเพิ่มเพิ่มเติมที่ งานบริการการศึกษา โทร. 0 2411 4142

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus