ทุนเรียนสำหรับ LGBT ทั่วโลก

ทุนเรียนสำหรับ LGBT ทั่วโลก
S! Campus

สนับสนุนเนื้อหา

ทุกวันนี้ สถาบันการศึกษาจำนวนมากมีการให้ทุนสนับสนุนการเรียนของกลุ่ม LGBT ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ และทุนดังกล่าว ก็มีทั้งจากสถาบันการศึกษาในสหรัฐอเมริกา และสถาบันการศึกษาจากประเทศอื่น ๆ อีกทั้วโลก ลองไปดูกันว่า ทุนดังกล่าวนี้ มีที่ใดบ้าง ในประเทศที่เปิดกว้างอย่างเช่นอเมริกา แคนาดา นิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย


ทุนสำหรับ LGBT ในสหรัฐอเมริกา
- The Queer Foundation ทุนนี้เปิดกว้างสำหรับนักศึกษา LGBT ทุกคนทั่วโลก นักเรียนในระดับมัธยมปลาย ที่ต้องการจะศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย สามารถยื่นขอทุนนี้เพื่อเข้าศึกษาในวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยในสหรัฐอมเริกาได้
- The Pride Foundation ทุนนี้เป็นสำหรับผู้ที่นำเป็นผู้นำในอนาคต และเป็นทุนสำหรับ LGBTQ ที่จะเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยชุมชนของ อลาสก้า ไอดาโฮ มอนทาน่า โอเรกอน และวอชิงตัน
- The LEAGUE Foundation เป็นอีกทุนหนึ่งที่จะมอบให้นักเรียน LGBT ตั้งแต่ปีแรกที่เข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาระดับสูงทั้งในสหรัฐอเมริกา และแคนนาดา แต่ทุนนี้ จะมอบให้สำหรับผู้ที่เป็นประชากรของอเมริกาเท่านั้น
- National Organization of Gay and Lesbian Scientists and Technical Professionals เป็นทุนสำหรับ LGBT ที่ต้องการจะเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และ คณิตศาสตร์
- The Point Foundation ทุนนี้ ถือว่าเป็นกองทุนใหญ่ ที่ให้การสนับสนุนการศึกษาระดับสูงของกลุ่มนักศึกษา LGBTQ
- PFund เป็นทุนสำหรับ LGBT ซึ่งเป็นผู้อยู่อาศัยในมินิโซต้า หรือนักเรียนที่สมัครเรียนเพื่อปริญญาใบที่สองในมลรัฐ
- Roy Scrivner Research Grants เป็นทุนสำหรับนักศึกษาปริญญาโท ที่ทำวิจัยเกี่ยวกับ LGBT ทั้งในเรื่องครอบครัว และจิตวิทยา
- Parents, Families and Friends of Lesbians and Gays เป็นทุนรางวัลสำหรับผู้ที่เป็น LGBTQ โดยตรง
- Human Rights Campaign Scholarship Database เป็นอีกที่หนึ่งที่เหมาะสำหรับ LGBT ที่ต้องการจะแสวงหาทุน ซึ่งเป็นกองทุนที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล
- The Rainbow Scholarship เป็นทุนที่เปิดให้กับ LGBTQ ที่เป็นประชากรของอเมริกา หรือเป็นผู้อยู่อาศัยถาวร โดยเป็นทุนในระดับปริญญาตรี ที่จะมอบให้สำหรับผู้ที่มีโครงการจะไปเรียนต่อต่างประเทศ
- Pride of the Greater Lehigh Valley Rainbow Scholarships ทุนนี้ เป็นทุนสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย ที่มีโครงการจะสมัครเรียนในสถาบันการศึกษาระดับสูง
- The Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Health, Education and Research Trust เป็นทุนสำหรับผู้ที่ต้องการจะศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในสหรัฐอเมริกา
- The Gamma Mu Foundation เป็นทุนสนับสนุนชายที่เป็นเกย์ และต้องการศึกษาในระดับวิทยาลัย มหาวิทยาลัย หรือ การเข้าฝึกอมรมระดับมืออาชีพต่าง ๆ
- The Kay Longcope Scholarship Award เป็นเงินทุนประมาณ 3,000 ดอลล่าร์สหรัฐ ที่จะมอบให้กับ LGBT ที่จะศึกษาต่อทางด้านวารสารศาสตร์
- Live Out Loud Scholarship เป็นเงินทุนปีละ 10,000 ดอลล่าร์สหรัฐ ที่จะสนับสนุนการศึกษาในระดับสูงของ LGBT ใน 3 มลรัฐคือ นิวยอร์ค คอนเนคติกัต และนิวเจอร์ซี

ทุนสำหรับ LGBT ในแคนาดา
- University of Alberta Michael Phair Leadership Award ที่นี่มีทุนสำหรับ LGBTQ สำหรับการเรียนใน University of Alberta
- The Imperial Sovereign Court of the Wild Rose เป็นทุนที่จะมอบให้ LGBTQ สำหรับการศึกษาในสถาบันที่ได้รับการรับรองในจังหวัด Alberta
- The Bill 7 Award เป็นทุนสำหรับ LGBTQ ที่สนใจจะเรียนด้านการเงิน ในออนตาริโอ
- The LOUD Foundation เป็นทุนสำหรับการเข้าเรียนใน Canadian universities แต่ต้องเป็น LGBTQ ที่เป็นประชากรของแคนาดา หรืออยู่อาศัยในแคนาดา
- The Pride Education Network เป็นทุนสำหรับนักเรียนมัธยม ในบริติชโคลัมเบีย ที่เตรียมตัวจะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยในแคนาดา
- Start Proud เป็นทุนสำหรับนักเรียนที่เป็นผู้นำ และนักเรียน LGBTQ แต่ต้องเป็นประชากรของแคนาดาเช่นกัน

ทุนสำหรับ LGBT ในออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์
- The Pinnacle Foundation เป็นทุนสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนแบบเต็มเวลา ผู้ที่เรียนอยู่ในระดับมัธยมปีสุดท้าย ไม่ว่าจะโรงเรียนรัฐบาลหรือเอกชน ก็สามารถขอได้ เพื่อที่จะเข้าเรียนในสถาบันการศึกษาระดับสูงของ

ออสเตรเลีย
- Monash Queer Leaders Scholarship เป็นทุนสำหรับนักศึกษาชาวออสเตรเลีย และชาวกีวี่ ที่เป็น LGBTQ สามารถขอทุนเพื่อเรียนได้ทั้งในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ที่ Monash University
- GABA เป็นทุนสำหนับนักเรียน GLBTI ที่สมัครเข้าเรียนเต็มเวลาในสถาบันการศึกษาระดับสูง แต่ผู้ขอทุนจะต้องเป็นประชากรของนิวซีแลนด์ หรือเป็นผู้อยู่อาศัยแบบถาวรในนิวซีแลนด์ มาเป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี
- ASB Unity Network and RainbowYOUTH Tertiary Scholarship เป็นทุนสำหรับชาวนิวซีแลนด์ ที่มีความประสงค์จะทำงานอาสาสมัครกับชุมชนสีรุ้งหรือ Rainbow community ของนิวซีแลนด์

ทุนอื่น ๆ สำหรับ LGBT
- Crossing Borders เป็นทุนแม็กซิโก ที่เปิดให้นักเรียน LGBT ในทุก ๆ เชื้อชาติ ทุกภาษา สามารถขอได้
- The National Gay Pilots Association Education Fund เป็นทุนสำหรับกลุ่มนักเรียน LGBT ที่สามารถสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองในสหรัฐอเมริกา โดยไม่ต้องเป็นคนอเมริกัน

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus