แท็ก

ประวัติสายัณห์ สัญญา

ประวัติสายัณห์ สัญญา ใหม่ล่าสุด

กว่าจะมีวันนี้ของ สายัณห์ สัญญา

กว่าจะมีวันนี้ของ สายัณห์ สัญญา

สายัณห์ สัญญา มีชื่อจริงเดิมว่า "สายัณห์ ดีเสมอ"ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น "พรสายัณห์ มีโชคดีเสมอ" มีชื่อเล่นว่า "เป้า"

เปิดอ่าน42,866จำนวนแชร์159จำนวนคอมเม้น3