รัฐบาล เดินหน้าแจกพันธุ์ข้าวช่วยน้ำท่วม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการเชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกฯ อภิสิทธิ์ว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติโครงการช่วยเหลือพันธุ์ข้าวให้เกษตรกร ในพื้นที่ๆ ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม โดยการช่วยเหลือจะแบ่ง
ออกเป็น 2 ระยะ ระยะแรกจะช่วยเหลือเมล็ดพันธุ์ 1.6 หมื่นตัน รวมมูลค่า 320 ล้านบาท ซึ่งมีความพร้อมในการแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์แก่เกษตรกรแล้ว โดยการแจกจ่ายจะเริ่มตั้งแต่วันนี้ไป จนถึงวันที่ 20 ม.ค. 2554 ส่วนระยะที่ 2 ขณะ
นี้ กำลังสำรวจพื้นที่ในการแจกจ่าย โดยจะใช้เมล็ดพันธุ์หลายพันตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 100 ล้านบาท