ส.ว.ติงรัฐเสนอแก้รธน.เพื่อเอาใจพรรคร่วม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายแพทย์สุรพงษ์ ตันธนศรีกุล ส.ว.กาญจนบุรี กล่าวว่า การเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ใน 2 ประเด็น ของรัฐบาล เป็นแค่การลดความขัดแย้ง ของพรรคร่วมรัฐบาล ไม่ใช่ลดความขัดแย้งของประชาชน และจะต้องแก้ให้สังคมเกิดความยุติธรรม ทั้งนี้ในมาตรา 190 ส่วนตัวไม่เห็นว่าจะมีอุปสรรคต่อการบริหารประเทศอย่างไรบ้าง แต่ที่มีปัญหามาโดยตลอด เนื่องจากเพราะองค์ประชุมไม่ครบ ขณะที่ในทางตรงกันข้าม กับเป็นการป้องกันการเพลี่ยงพล้ำ ต่อประเทศ
คู่สัญญา ส่วนฉบับ คปพร. นั้น ก็มีการแก้ไขเกือบทั้งฉบับ และใกล้เคียงฉบับปี พ.ศ.2540 แต่มีข้อครหาว่า มาจากกลุ่มคนกลุ่มเดียว จึงไม่เหมาะสม

ทั้งนี้ เห็นว่าหากจะแก้ไขรัฐธรรมนูญ ควรเอาข้อบกพร่องฉบับ ปี พ.ศ.2540 และ พ.ศ.2550 มาแก้ไข โดยให้ประชาชน มีส่วนร่วมทุกกระบวนการ ด้านนางฐิติมา ฉายแสง ส.ส.ฉะเชิงเทรา พรรคเพื่อไทยอภิปรายร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยระบุว่า ไม่ควรมีการแก้ไขแค่ 2 ประเด็น ใน มาตรา 190 และ มาตรา 93-98 แต่ควรแก้ไขในหลายประเด็น ของรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2550 ส่วนตัวไม่ขอรับ 2 ร่างของรัฐบาลและอีก 1 ร่าง ของพรรคร่วมรัฐบาล ที่เสนอเข้ามา แต่ขอสนับสนุนฉบับ คปพร. เพราะเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ