รก.ผบช.ศชต.นำตร.บริจาคโลหิต ถวายในหลวง

รก.ผบช.ศชต.นำตร.บริจาคโลหิต ถวายในหลวง
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ห้องประชุมร่วมใจ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ อ.เมือง จ.ยะลา พลตำรวจตรี ไพฑูรย์ ชูชัยยะ รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ นำข้าราชการตำรวจในสังกัด 130 นาย ร่วมกันบริจาคโลหิตแก่เหล่ากาชาดจังหวัดยะลา เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันที่ 13 ตุลาคม 2553 เป็นวันตำรวจแห่งชาติ เพื่อนำไปใช้ในการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ฝ่ายรัฐและประชาชน ที่ได้รับบาดเจ็บจากการกระทำของกลุ่มผู้ก่อความรุนแรง ในพื้นที่ จ.ยะลา

พลตำรวจตรี ไพฑูรย์ กล่าวด้วยว่า การบริจาคโลหิตในวันตำรวจแห่งชาติ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ดำเนินการมาเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ข้าราชการตำรวจทุกนาย ได้ตระหนักและทุ่มเททำงาน เพื่อสร้างสันติสุข
โดยยึดตามแนวทางพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานให้เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2547 ที่ทรงห่วงใยปัญหาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นแนวทางที่ทุกฝ่ายรวมทั้งทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครองนำไปปฏิบัติ เพื่อนำความสงบสุขให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป